*** به روز رسانی وبگاه 29 اسفند 1396*** *** شادباش سال 1397 *** *** دهمین همایش بین المللی زبان شناسی- فراخوان مقاله*** *** پنجمین همایش تحلیل گفتمان و کاربردشناسی- فراخوان مقاله *** *** شماره 24 مجله زبان و زبانشناسی منتشر شد*** ***نشانی جدید دفتر انجمن*** ***فعال شدن سامانه جدید عضویت انجمن زبان‌شناسي ایران*** ***سامانه جدید مجله زبان و زبان‌شناسي*** *** فعال شدن درگاه پرداخت اینترنتی***
 
 
1396/09
خبرنامه شماره 35
 
     
 
برگزاری سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي
: عنوان سر مقاله
 
برگزاری سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي
: خلاصه مقاله
 
 
   

برگزاری سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي

سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي به همت انجمن زبان‌شناسي ايران و گروه زبان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس و با همکاري نشر نويسه، و با حضور جمعي از اساتيد و علاقمندان رشته‌ زبان‌شناسي و به طور خاص دوستداران حوزه‌ زبان‌شناسي حقوقي در تاريخ 9 آذر ماه در سالن علامه جعفري دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

رياست نشست اول را دکتر سحر بهرامي خورشيدي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس بر عهده داشت. سخنران اول ليلا شريفي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. عنوان مقاله وی «نقش زبان‌شناسي جرم‌شناختي در تشخيص نويسنده متون» بود. به گفته وي مسائلي نظير تشخيص صدا، تعيين هويت، نويسنده مدارک مکتوب (مانند نامه‌هاي تهديدآميز و يا يادداشت‌هاي خودکشي)، ارتباط بين وکيل، موکل و قاضي، شهادت دروغ در دادگاه، دزدي ادبي و تقلب در نامه‌هاي تجاري، ترجمه مکالمات در دادگاه‌ها در مورد اتباع خارجي و يا حتي در روابط ديپلماتيک و همچنين تحليل مکالمات ضبط‌شده از جمله مسائل مورد توجه زبان‌شناسان جرم‌شناختي است. سخنراني بعدي با موضوع «بررسي نقش جنسيت در قطع گفتار بر پايه نظريه تسلط: مطالعه موردي دادگاه خانواده و دادگاه حقوقي اختلاف در مالکيت» از سوی مرضيه قاسمي، دانشجوي کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه ايلام ارائه شد که کار مشترکي با دکتر طاهره افشار، استاديار گروه زبان‌شناسي دانشگاه ايلام بود. وي گفت داده‌هاي اين پژوهش با بررسي ده دادگاه طلاق و ده دادگاه اختلاف مالکيت در زماني برابر هشت ساعت در مدت دو ماه گردآوري شدند. نتايج حاکي از اين بود که زنان و مردان در محيط‌هاي متفاوت بسته به موضوع مورد بحث، رفتارهاي زباني متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. سپس فائزه محرر درخشنده، کارشناس ارشد مترجمي انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز و مترجم قوه قضائيه به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر پرويز بهروزي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز با عنوان «ارزشيابي دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران با روش تحليل و تطبيق سياق و کارکرد متن مبدأ و مقصد» پرداخت. در اين مقاله کيفيت دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران (ترجمه بدريان و کشاورز) با الگوي ارزشيابي کيفي هاوس (ويراست 1997) مورد ارزشيابي قرار گرفت. سخنراني پاياني نشست اول با عنوان «تحليل نقش کاربردشناختي زبان در چارچوب نظريه کنش‌هاي گفتار از متن بازجويي پليس از متهمين به سرقت» از سوی مريم اخباري، کارشناس ارشد زبان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ارائه شد که به طور مشترک با دکتر فردوس آقاگل‌زاده، استاد گروه زبان‌شناسي دانشگاه تربیت مدرس انجام شده بود. به گفته وي پيکره اين پژوهش را متن يکي از بازجويي‌هاي مربوط به سرقت مسلحانه 5 سارق از سوپرمارکت‌هاي شهر تهران تشکيل مي‌داد که از بين جلسات متعدد بازجويي در اداره آگاهي که به صورت ميداني و به مدت يکسال گردآوري شده بود، انتخاب شد.

نشست دوم به رياست دکتر مسعود دهقان، استاديار گروه زبان‌انگليسي و زبان‌شناسي دانشگاه کردستان آغاز شد. ابتدا دکتر حسين داوري، استاديار دانشگاه دامغان به ارائه مقاله خود با عنوان «آسيب‌شناسي جريان فرهنگ‌نويسي حقوقي در ايران (مطالعه موردي: فرهنگ‌هاي دوزبانه فارسي به انگليسي)» پرداخت. اين مقاله به آسيب‌شناسي سه فرهنگ حقوقي دوزبانه مطرح انگليسي از دو منظر مدخل‌گزيني و معادل‌يابي به عنوان دو مؤلفه مهم در تدوين و نيز ارزيابي فرهنگ‌هاي واژگاني پرداخت. در ادامه مارال آسيايي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه الزهرا به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر ماندانا نوربخش، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا با عنوان «فرکانس سازه‌اي: شيوه تخمين بلندي قد در پرونده‌هاي قضايي» پرداخت. به گفته وي در اين پژوهش که با هدف بررسي سرنخ‌هاي موجود در گفتار که با بلندي قد در ارتباط است، صداي 10 گويشور مرد زبان فارسي ضبط گرديد. پس از استخراج واکه‌هاي موجود در گفتار اين گويشوران با استفاده از نرم‌افزار تحليل صوت‌شناختي پرات (PRAAT) و اندازه‌گيري فرکانس سازه‌هاي موجود در گفتاراين افراد که با استفاده از برنامه اندازه‌گيري خودکار صورت پذيرفت، نتايج حاکي از آن بود که فرکانس سازه‌اي با قد افراد ارتباط معکوس دارد؛ يعني، بلندقدترين فرد داراي کمترين فراکنس سازه‌اي و بلندترين لوله صوتي بود. سخنراني پاياني اين نشست با عنوان «توصيف و تبيين سازه‌هاي تشخيص در ارزيابي گفتمان شهادت دروغ متهمين در دادگاه‌هاي کيفري: رويکرد تحليل گفتمان حقوقي»، کار مشترک دکتر معصومه ارجمندي، استاديار دانشگاه آزاد رشت و طاهره آرميون، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه آزاد رشت بود. مستندات اين پژوهش ابتدا با مشاهده مستقيم جلسات دادرسي حوزه موضوعات کيفري در سطح دادگاه‌هاي شهر رشت براساس انگاره هايمز (1967) گردآوري و واکاوي گرديد.

رياست نشست پاياني را دکتر حسين داوري بر عهده داشت. ابتدا مقاله «ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين‌المللي با تأکيد بر واژه‌هاي"AND" و "OR"» توسط عليرضا رجبي جورشري، کارشناس ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين‌الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اراک واحد علوم و تحقيقات ارائه شد. به گفته وي امروزه به دليل گسترش تبادلات تجاري بين کشورهاي مختلف و با توجه به نياز به نگارش تفاهم­نامه­های فيمابين به زبان انگليسي، همچنان نکات بسياري براي نگارندگان و مترجمان پيش مي‌آيد که به دلايل مختلف از جمله غفلت يا عدم آگاهي و گاهي هر دو، موجب تنظيم متني مي‌شود که مي­تواند اختلاف و عدم استمرار در مشارکت‌هاي تجاري را به دنبال داشته باشد. سخنراني بعدي با عنوان «بررسي و تحليل سبک کلامي متهمين در نظام قضايي ايران»، کار مشترک دکتر مسعود دهقان و بهمن حيدري، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه کردستان بود. داده‌هاي اين پژوهش از طريق تحليل دو پرونده واقعي گردآوري شده بود که طي بررسي آن‌ها مشخص شد متهمين براي بيان جرم خود از دو نوع سبک کلامي آشکار و پنهان استفاده مي‌کنند. در ادامه دکتر فائزه فرازنده‌پور، عضو هيئت علمي گروه زبان‌شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، به ارائه مقاله خود با عنوان «برقراري تعادل نقشي در ترجمه حقوقي با تحليل بافت موقعيتي» پرداخت. به گفته وي از آنجا که متن و بافت موقعيتي با ايجاد ارتباط تفکيک‌ناپذير ميان محيط اجتماعي و زبان همواره با يکديگر در تعاملند، بنابراين با تحليل بافت موقعيتي و سياق متن مي‌توان به هدف ارتباطي آن پي برد. سپس مقاله پاياني با عنوان «نقش وجهيت در تشخيص دروغ» توسط مريم جليلي دوآب، کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه سمنان ارائه شد. به گفته وي پيکره اين پژوهش را دفاعيات متهمان سرقت و کلاهبرداري تشکيل مي‌داد. نتايج حاکي از اين بود که متهمان کلاهبرداري و سرقت تقريباً به يک ميزان از وجهيت (وجوه مثبت و منفي) هنگام دروغگويي استفاده مي‌‌کنند. سخنران پاياني و کليدي اين همايش دکتر محمد فرجيها، مدير گروه حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس بود که درباره «چالش‌هاي زبان‌شناختي نقل و انتقال سياست‌هاي کنترل جرم» به ايراد سخنراني پرداخت. به گفته وي امروزه به ندرت شاهد نظام حقوقي هستيم که نهادهاي حقوقي خويش را خود توليد کرده باشد. سياست‌هاي کنترل جرم امروزه به راحتي مرزهاي ملي را درمي‌نوردند و در کشور ميزبان قرار مي‌گيرند. چند پرسش در اينجا مطرح مي شود. اينکه علت اين نقل و انتقال چيست؟ نياز، تأثير فشارهاي بين‌المللي و سياسي؟ در اينجا مي‌توانيم بين نقل و انتقال داوطلبانه و اجباري سياست‌ها تمايز قائل شويم. پرسش ديگر اين است که در اين نقل و انتقال چه چيزي منتقل مي‌شود؟ سياست به دو بُعد نهاد و محتوا تقسيم مي‌شود، آيا در اين نقل و انتقال تنها جنبه نهادي و الفاظ منتقل مي‌شود يا به همراه آن محتوا و فلسفه و مبناي آن نهاد نيز منتقل مي‌شود؟ پرسش ديگر اين است که اين نهادها در کجا توليد مي‌شوند؟ در گذشته اروپا و بيشتر انگلستان مرجع توليد اين نهادها بود و از اواسط قرن بيستم آمريکا اين نقش را به عهده گرفت. پرسش نهايي اين است که سرنوشت اين نقل و انتقال‌ها چيست؟ آيا اين نهاد با ورود به کشور ميزبان توانسته است کارکردهاي خود را داشته باشد يا به بيان ديگر آيا اين پيوند موفقيت‌آميز بوده است؟ در ايران به ندرت نهاد کنترل جرمي را پيدا مي‌کنيم که توليد خود ما باشد. چالش زبان‌شناختي در اين ميان اين است که زبان کشور ميزبان تا چه اندازه ظرفيت پذيرش نهاد وارداتي را دارد. وي سپس به ارائه مثال‌هايي در اين مورد، در بافت کشور ايران پرداخت. وي در پايان پيشنهاد کرد با همت و تلاش انجمن زبان‌شناسي، کميته‌اي براي اين نهادها در سطح پليس و دستگاه قضايي تشکيل شود، و ما حداقل در دانشگاه‌ها بتوانيم معادل‌هاي مناسبي انتخاب کنيم.

در پايان دکتر آقاگل‌زاده، دبير علمي اين همايش ضمن تشکر از دکتر فرازنده‌پور، دبیر اجرایی و دانشجويان دکتري زبان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس، به بيان سير تکاملي زبان‌شناسي حقوق در ايران پرداخت. اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس عمر زبان‌شناسي حقوقي در ايران را 11 سال عنوان کرد و به انجام بيشتر و بيشتر پژوهش­ها و تأليف و ترجمه کتاب­های مختلف در اين حوزه اشاره کرد. وي همکاري گروه حقوق اين دانشگاه با گروه زبان‌شناسي را نقطه روشني در مسير کار اين حوزه عنوان کرد. وي با ابراز اميدواري به برگزاري پنجمين همايش ملي تحليل گفتمان انتقادي، توصيفي و شناختي در سال آينده، فراخوان غيررسمي از علاقمندان براي شرکت در اين همايش به عمل آوردند.
 
   
 
 
 
 
1396/09/01
: تاريخ
 
 
 
 
آرشيو
 
 
     
 
 
جستجو در وبگاه
 
   
 
 
 
دسترسى سريع
 
 
   
 
 
 
 
فهرست پستی انجمن
 
 
     
 
براى دريافت اخبار انجمن زبان شناسى ايران پست الكترونيك خود را وارد كنيد و به فهرست پستى انجمن بپيونديد.
 
     
 
 
 
 
 
 
تعداد بازديدكنندگان : 3847193
 
 
 
كليه حقوق اين وبگاه متعلق به انجمن زبان شناسى ايران مى باشد.
استفاده از مطالب وبگاه با ذكر منبع بلامانع است.