ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی
تاریخ انتشار: 1397/04/19

به اطلاع استادان، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، آخرین مهلت ارسال مقاله و پوستر به همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی، 15 مرداد 1397 اعلام شده است.

تاریخ خبر: 18/4/1397