ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اعلام نتیجه داوری مقالات پنجمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
تاریخ انتشار: 1397/08/01

ضمن سپاس از استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر بابت ارسال مقاله­های ارزشمند خود به دبیرخانه "پنجمین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی"، نتیجۀ بررسی مقاله­ها در شورای علمی به شرح زیر اعلام می­گردد.

کد مقاله

عنوان مقاله

نتیجه داوری

001

شیوه‌های مصافحه؛تحلیل گفتمان انتقادی آن بین ظریف-کری با استفاده از مدل ون‌دایک

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

002

بنیادهای مصالحه سیاسی در گفتمان­های نواصولگرا و اعتدال­گرا (مطالعه موردی: سخنرانی رؤسای جمهور در سازمان ملل)

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

003

تحلیل گفتمان در داستان "سمک عیار" برمبنای الگوی ریخت­شناسانۀ پراپ

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

004

تحلیل گفتمان انتقادی نظرات خوانندگان سایت­های اینترنتی ایرانی در رابطه با مسائل محیط زیست با رویکرد زبان­شناسی زیست­محیطی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

005

بررسی مقایسه­ای ابزارهای انسجامی واژگانی و پیوندی در متون تبلیغاتی فارسی و انگلیسی در حوزۀ فرآورده‌های غذایی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

006

بررسی تطبیقی درک معنای تلویحی در افراد کم­سواد عادی و بیماران مبتلا به ناتوانی ذهنی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

007

تحلیل گفتمان انتقادی فیلم عصبانی نیستم از منظر رویکرد فرکلاف

در اولویت پذیرش قرار نگرفت (به دلیل عدم اعمال اصلاحات داوران در زمان مقرر)

008

تحلیل گفتمان انتقادی نفثه­المصدور براساس رویکرد نورمن فرکلاف

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

009

بررسی و مقایسۀ گفتمان روایتی کودکان تک­زبانۀ فارسی­زبان مبتلا به اوتیسم براساس رویکرد زبان­شناسی نقش­گرای نظام‌مند

در اولویت پذیرش قرار نگرفت (به دلیل عدم اعمال اصلاحات داوران در زمان مقرر)

010

A discourse analysis of American political articles pertinent to Iran’s Atomic issue published before and after the Geneva Accord (A CD Approach)

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

011

The Ideological Discursive Formation of Blankness in Tony Morrison’s Recitatif

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

012

بررسی سخنرانی دونالد ترامپ دربارۀ قرارداد هسته­ای ایران با رویکرد فرانقش تجربی هلیدی

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

013

بررسی و تحلیل زبان­شناختی رمان­های سو و شون و عادت می‌کنیم با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

014

تحلیل گفتمان انتقادی داستان بوف کور براساس رویکرد سه لایه­ای فرکلاف

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

015

خطابه جاناتان ادواردز "گناهکاران در دستان خدای خشمگین" از دیدگاه فن خطابه ارسطو با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

016

The Affectivity of L2 Teacher Talk: A Critical Discourse Analysis

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

017

ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در ایران: گفتمان­شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب لذت خواندن 1 برپایه الگوی وندایک (2006)

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

018

بازنمایی نقش مادر در ادبیات کودک براساس رویکرد اجتماعی – شناختی وندایک: مطالعه موردی کتاب "مامان کله­دودکشی"

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

019

تحلیل فرانقشی اشعار سهراب براساس رویکرد نقش­گرا

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

020

"زبان انگلیسی" در ایران معاصر: کاربست تحلیل گفتمان انتقادی در بررسی متون سیاست و برنامه­ریزی زبانی در ایران

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

021

تحلیل گفتمان متن تفاهم­نامه­های علمی و فناوری بین‌المللی از منظر دستور نقش­گرای نظام­مند هلیدی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

022

تحلیل گفتمان چندرسانه­ای فیلم "جدایی نادر از سیمین"

در اولویت پذیرش قرار نگرفت