ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت ارسال چکیده به همایش بین‌المللی نشانه‌شناسی مسایل و کنش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1397/08/11

مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش بین‌المللی نشانه‌شناسی مسایل و کنش‌های اجتماعی تا پایان آبان ماه تمدید شد.