ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
بزرگداشت مقام علمی استاد ارجمند دکتر بی جن خان
تاریخ انتشار: 1397/08/12

همزمان با برگزاری همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی، از مقام علمی استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود بی جن خان تجلیل خواهد شد.

از تمامی استادان، دانشجویان و پژوهشگران زبان شناسی و دیگر رشته ها دعوت می شود در این مراسم که 24 آبان ماه در دانشگاه الزهرا برگزار می شود، شرکت فرمایند.