ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برگزاری همایش بین المللی پانینی دستورنویس سنسکریت
تاریخ انتشار: 1397/09/07

همایش بین المللی پانینی دستورنویس سنسکریت طی روزهای 10 و 11 آذر 1397 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. برای دریافت برنامه سخنرانی ها به بخش بایگانی پرونده ها مراجعه فرمایید.