ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
فراخوان سومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم
تاریخ انتشار: 1397/10/25

انجمن زبان‌شناسی ایران برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموختگان در حوزه‌ زبان‌شناسی سومین جایزه‌ شادروان استاد دکتر محمد مقدم، بنیان‌گذار رشته‌ زبان‌شناسی در ایران را با همکاری نشر نویسه پارسی، به ارزشمندترین رساله‌ی دکتری دانش‌آموختگان اهدا می‌کند.

تقاضا دارد دانش‌آموختگان دکتری پانزده فروردین ماه 1395 تا بیست‌و‌نه اسفند ماه 1397، در صورت تمایل،  نسخه‌ای از رساله‌ خود را حد اکثر، تا تاریخ  25 فروردین 1398 به دفتر انجمن زبان‌شناسی ایران تحویل دهند. نتیجه‌ داوری تا پایان مهر ماه 1398 اعلام خواهد شد و جایزه‌ دکتر محمد مقدم طی مراسمی ویژه به نویسنده‌ برترین رساله‌ داوری شده اهدا خواهد گردید.