ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برگزاری اولین همایش ملی مطالعات نام شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1397/11/19

اولین همایش ملی مطالعات نام شناسی ایران، چهارشنبه 17 بهمن ماه برگزار شد. برای دریافت گزارش همایش لطفا به بخش بایگانی پرونده ها مراجعه فرمایید.