ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
روز جهانی زبان مادری
تاریخ انتشار: 1397/12/02

زبان یکی از ابزارهای اصلی هویت و از عناصر مهم فرهنگ اجتماعی است، بطوریکه هرگاه از حفظ، گسترش و تقویت فرهنگی جامعه سخن گفته می شود، زبان به عنوان عامل اصلی هویت بخش مطرح می گردد. امروز دوم اسفند مصادف با «روز جهانی زبان مادری» است. یونسکو از بیست سال قبل تلاش می کند از ناپدید شدن زبانها و به دنبال آن کم شدن تنوع فرهنگی و زبانی در جهان جلوگیری کند. بنابراین، روز زبان مادری با هدف آگاهی های عمومی درباره زبان و تنوع فرهنگی و زبانی در سراسر جهان گرامی داشته می شود. بیانیه امسال یونسکو در بخش بایگانی پرونده ها قابل دسترس است.