ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نخستین مدرسه زبان‌شناسی پیکره ای
تاریخ انتشار: 1398/01/22

نخستین مدرسه زبان شناسی پیکره ای در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. برای ثبت نام در این مدرسه خواهشمند است هزینه اعلام شده در پوستر همایش را به شماره کارت: 5859831022174816 (به نام زهرا ابراهیم بانکی) واریز و رسید آن را به همراه مشخصات خود به رایانامه:hamayesh@lsi.ir ارسال فرمایید.