ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نتیجه داوری همایش رایانشی
تاریخ انتشار: 1398/05/22

نتیجه داوری همایش رایانشی اعلام شد. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند نتیجه را در بخش بایگانی پرونده‌ها ملاحظه فرمایند.