ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش زبان‌شناسی حقوقی
تاریخ انتشار: 1398/08/01

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند

مهلت ارسال مقاله به همایش زبان‌‌شناسی حقوقی تا 15 آبان تمدید شد.