ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت دریافت مقالات دومین همایش ملی واج‌شناسی: وام‌واژه‌ها
تاریخ انتشار: 1399/10/23

مهلت دریافت مقالات دومین همایش ملی واج‌شناسی: وام‌واژه‌ها تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ تمدید شد. 

همایش فروردین ‍۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.