ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اعلام نتایج داوری مقالات چهارمین همایش ملی زبان‌شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی
تاریخ انتشار: 1399/11/26

 

ضمن سپاس از استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر بابت ارسال مقاله­‌های ارزشمند خود به دبیرخانه «چهارمین همایش ملی زبان­شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی»، نتیجه بررسی مقاله­‌ها در شورای علمی به شرح زیر اعلام می­گردد. لازم به یادآوری است که پذیرش نهایی مقالات منوط به انجام اصلاحات داوری در زمان مقرر  می‌­باشد.

 

کد مقاله

عنوان مقاله

نتیجه داوری

001

تحلیل علم‌­سنجی آثار منتشرشده در زمینه زبان­‌شناسی حقوقی و آواشناسی حقوقی در پایگاه دادگان اسکوپوس: در بازه زمانی )1963-2020)

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

002

کیفی بودنِ قانون کیفری به مثابه قاعدۀ اخلاقی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

003

بزه‌­دیدگی از تن­گفتارِ مأموران پلیس؛ بر پایه روابط زبان و قدرت   

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

004

حُسن‌­تعبیر در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طلاق بر پایه­ی رویکرد ون‌دایک (2006)

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

005

درباره فرهنگ همایندهای حقوقی و ضرورت تدوین آن

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

006

بررسی نگارشیِ چند ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

007

کارکرد گفتمانی ساخت­های گواه­نما در پرونده‌­های کیفری: رویکرد زبان­شناسی حقوقی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

008

مطالعه ی تاثیر پیچیدگی  اصطلاحات حقوقی  بر کارکرد مترجمین متون حقوقی با  تگیه بر حقوق

تطبیقی دو کشور ایران و فرانسه

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

009

تحلیل زبانشناختی و ابهام زدایی از ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با استناد بر "اصل شفافیت قانون"

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

010

تحلیل پیکره­ای تطبیقی مفاد انگلیسی و فارسی اعلانیه جهانی حقوق بشر براساس نظریه هدفمندی ورمیر

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

011

معیارهایِ زبانِ مطلوب در قانون‌گذاری

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

012

کاربرد زبان شناسی حقوقـی در عدالت ترمیـمی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

013

تحلیل گفتمان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی و طراحی انگاره­ای برای کمک به درک مخاطب: رویکرد زبان­شناسی حقوقی

 

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

014

نگاهی زبان شناختی به امور و قوانین  حقوقی

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

015

واکاوی مفهوم معناشناسی در متون حقوقی زن در ایران                           ( با رویکرد زبان شناسی حقوقی)

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

016

گفتمانِ حقوقی یا گفتمانِ انشقاق:

فضای گفتمان­گونگی در نطق­های نمایندگان مخالف و موافق در مجلس شورای اسلامی ایران

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

017

راهبردهای بلاغی در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه

در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛

رویکرد زبان‌شناسی حقوقی

ارائه سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

018

ترجمه متون حقوقی:

مشکلات گذشته و چشم‌انداز آینده

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

019

روش‌­شناسی پژوهش در حقوق بین الملل

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

020

جایگاه عوامل داخلی و خارجی در تفسیر قراردادها در حقوق ایران

در اولویت پذیرش قرار نگرفت