ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برنامه دومین همایش ملّی واج‌شناسی: وام‌واژه‌ها
تاریخ انتشار: 1400/01/15

         دبیر علمی: دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا

                                            دبیر اجرایی: دکتر افتخارسادات هاشمی                                         

 

 

برنامۀ سخنرانی دومین همایش ملی واج­شناسی: وام­واژه­‌ها

 

تلاوت قرآن، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

13:40-13:30

افتتاحیه و خیر مقدم

14-13:40

 ارائه گزارش همایش توسط دبیر علمی

14:30-14

 

 

ریاست نشست اول: دکتر فاطمه شاهوردی

 

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

هماهنگی واکه‌­ای در واژه­‌های انگلیسی وام گرفته شده در زبان فارسی

دکتر بشیر جم

دانشگاه شهركرد

 

15-14:30

واج‌آرايي وام‌واژه‌هاي پنج هجايي در زبان فارسي

دكتر رضاخيرآبادي

دکتر معصومه خیرآبادی

 

دانشگاه تربيت مدرس

15:30-15

بررسي مقابله‌اي  انطباق واجي وام‌واژه‌هاي زبان آلماني درفارسي، توسط فارسي‌آموزان آلماني

 

دكتر افتخارسادات هاشمي

نسترن سیدرضائی

دانشگاه الزهرا

16-15:30

انطباق واجي وام‌واژه‌هاي فارسي در زبان بنگالي

 

دکتر ماندانا کلاهدوزمحمدی

مينول حسن‌خان

 

دانشگاه پيام نور

16:30-16

ریاست نشست دوم:  دکتر معصومه خیرآبادی

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

بررسی انطباق خوشه­‌های همخوانی پاياني وام‌واژه‌ها در کردی سنندجی در چارچوب نظریه بهینگی

شادی زند سلیمی

دکتر محمد رضی­نژاد

 

دانشگاه محقق اردبيلي

17:15-16:45

 

 

 

 

 

مقایسه‌ خوشه‌های پایانیCVCC در فارسی سره و واژگان قرضی به لحاظ وجود همخوان لبی

دكتر عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا

دکتر فاطمه شاهوردی

دانشگاه تربيت مدرس

17:45-17:15

انطباق واكه‌هاي وام‌واژه‌هاي فارسي در گونه‌ي تركي منطقه‌ي فراهان

مریم عظیمی بزچلویی

دانشگاه تربيت مدرس

18:15-17:45

 بررسی مقابله­ای تلفظ همخوان­های وام‌واژه‌هاي عربي در زبان فارسی توسط فارسي‌آموزان عرب

 

زهرا جعفری

 

دانشگاه الزهرا

18:45-18:15

سخنران اختتامیه: دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا

19-18:45