ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
سخنرانی مجازی زبان‌شناسی حقوقی (قضایی) برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: 1400/03/20

به همت انجمن علمی - دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه جهرم، سخنرانی مجازی زبان‌شناسی حقوقی (قضایی) با حضور دکتر فردوس آقاگل‌زاده، سه‌شنبه 25 خرداد ساعت 10 صبح برگزار می‌شود.