ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
سال نو پیشاپیش مبارک
تاریخ انتشار: 1400/12/28

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگ‌های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

 

استادان گرامی، دانشجویان عزیز

سال نو پیشاپیش مبارک.