ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
فراخوان ارائه سخنرانی در انجمن زبان‌شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/11

انجمن زبان‌شناسی ایران از کلیه اساتید ارجمند دعوت می‌نماید آخرین دستاوردهای علمی خود را در قالب سخنرانی‌های انجمن در اختیار علاقمندان قرار دهند. خواهشمند است عنوان سخنرانی و زمان پیشنهادی خود را به رایانه انجمن ارسال فرمایید:

hamayesh@lsi.ir