ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
بایگانی پرونده‌ها
ثبت‌نام همایش مطالعات نام شناسی ایران
دانلود فایل
قالب آماده پرده‌نگار همایش مطالعات نام‌شناسی ایران
دانلود فایل
اعلام نتایج داوری مقالات اولین همایش مطالعات نام‌شناسی ایران
دانلود فایل
قالب آماده پوستر
دانلود فایل
بخش‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود فایل
«همایش های ملی زبانشناسی»- قالب آماده مقاله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»- راهنمای تهیه و ارسال مقاله برای مجله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبانشناسی»- فرم و راهنمای اشتراک
دانلود فایل
فرم عضویت در انجمن زبانشناسی ایران
دانلود فایل