ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
دومین نشست مسائل زبان‌شناختی کرونا امروز 12 خرداد برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: 1399/03/12

این همایش به‌صورت مجازی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت و دسترسی به جلسه مجازی فقط در ساعت برگزاری جلسه می‌توانند از طریق پیوند زیر در این جلسه مجازی شرکت فرمایند.

 

http://www.ihcs.ac.ir/coronaconf/fa/news/19500