ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برگزاری سخنرانی «آموزش زبان فارسی: سواد در عصر واگرایی»
تاریخ انتشار: 1399/11/15

انجمن زبان‌شناسی ایران در آستانۀ روز جهانی زبان مادری، با حضور دکتر حسین سامعی، استاد دانشگاه اموری، سخنرانی با عنوان «آموزش زبان فارسی: سواد در عصر واگرایی» برگزار می‌کند. این سخنرانی به شکل مجازی در تاریخ 26 بهمن ساعت 15 برگزار خواهد شد.

ورود به جلسه:  https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-j4w-9ga