ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
گفت‌وگوی برخط با نوام چامسکی در دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ انتشار: 1399/12/05

انجمن علمی زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با افتخار تقدیم می‌کند:

چهارشنبه 6 اسفند 

ساعت 20:30

http://yun.ir/chomsky