ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برگزاری اولین وبینار بین‌المللی واج‌شناسی شناختی
تاریخ انتشار: 1399/12/07

گروه واج‌شناسی و آواشناسی انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری دانشگاه بین‌المللی قزوین، اولین وبینار بین‌المللی واج‌شناسی شناختی را برگزار می‌کند.

 

زبان‌شناسی شناختی انگاره‌ای زبان‌شناختی با رویکرد غیرحوزه‌ای است که زبان را نظامی ذهنی و شناختی تصور کرده و درک جامع نظام زبانی را مستلزم درک کامل نظام شناختی می‌داند. واج‌شناسی شناختی به عنوان بخشی از دستور شناختی از روش‌شناسی میدانی و یا آزمایشگاهی برای کشف اصول و ساز و کارهای شناختی حاکم بر پردازش اطلاعات واجی به منظور حل مسائل شناختی مربوط به نظام آوایی زبان استفاده می‌کند. نخستین وبینار بین‌المللی واج‌شناسی شناختی با هدف معرفی این حوزۀ علمی در ایران و تبادل دستاوردها و یافته‌های پژوهشی در رابطه با واج‌شناسی شناختی میان اساتید، دانش‌پژوهان و دانشجویان و اعتلای سطح دانش نظری و عملی آنان در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌گردد. از کلیه علاقه‌مندان برای شرکت در این وبینار دعوت به عمل می‌آید.

لینک ورود به وبینار (در زمان تعیین شده وارد شوید): 

 

https://ac.aminidc.com/conf-panel1