ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
قابل توجه شرکت‌کنندگان در وب‌نشست بین‌المللی واج‌شناسی شناختی
تاریخ انتشار: 1399/12/23

شرکت‌کنندگان محترم وب‌نشست بین‌المللی واج‌شناسی شناختی می‌توانند برای دریافت پرده‌نگارهای شش سخنرانی برگزار شده، به بخش بایگانی پرونده‌های وبگاه انجمن زبان‌شناسی ایران مراجعه فرمایند.