ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
گزارش «دومين همايش ملي واج‌شناسي؛ وام‌واژه‌ها»
تاریخ انتشار: 1400/02/02

نخستين فراخوان «دومين همايش ملي واج‌شناسي؛ وام‌واژه‌ها» در شهريور ماه 1398 توسط انجمن زبانشناسي ايران اعلام شد و قرار بود این همایش در بهار 1399 برگزارشود كه به دليل شيوع بيماري كرونا و شرايط پيش آمده، برگزاري همايش به تعويق افتاد. حدود بيست مقاله به دفتر همايش ارسال شد. با توجه به عنوان همايش تمامي مقالات مورد ارزيابي و داوري قرار گرفتند و هشت مقاله براي ارائه و چاپ در مجموعه مقالات همايش برگزيده شد. «دومين همايش ملي واجشناسي؛ وام‌واژه‌ها»  در روز پنجشنبه 26 فروردين ماه سال1400 از ساعت 13:30 تا 19 برگزارشد. در ابتدا، با پخش آياتي از قرآن، سوره مبارك علق، و سرود ملي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 13:30 همايش آغاز شد. سپس، خانم دكتر افتخار سادات هاشمي، دبير اجرايي همايش، پس از خوشامدگويي گزارشي از چگونگي برگزاري همايش ارائه كرد. پس از آن خانم دكتر شهين نعمت‌زاده، رييس انجمن زبانشناسي ايران در مورد اهميت و اقبال محققان در مطالعه وام‌واژه‌ها در ساير حوزه‌هاي زبانشناسي سخنراني كردند و نسبت به ورود حوزه واج‌شناسي به مطالعات وام‌واژه‌ها ابراز خرسندي داشتند. خانم دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، دبير علمي همايش، دربارۀ اهميت مطالعه وام‌واژه‌ها از جنبه‌هاي مختلف واج‌شناسي سخناني بيان كردند. در اين همايش هفت سخنراني از مقالات پذيرش و چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات همايش توسط نويسندگان ارائه شد و يك سخنراني توسط آقای دكتر بشير جم در خصوص دستاوردهاي مقالۀ اخير ايشان با موضوع هماهنگی واکه‌ای در واژه‌های انگلیسیِ وام­گرفته‌ شده در زبان فارسی»كه در مجله Linguaدرسال 2020به چاپ رسيده بود، ادامه يافت. هفت سخنران ديگر در خصوص چگونگي انطباق واجي وام‌واژه‌هاي موجود در زبان فارسي، واج‌آرايي وام‌واژه‌ها،‌ مقايسه خوشه‌هاي همخواني پاياني در وام‌واژه‌ها و واژه‌هاي فارسي سره، انطباق واجي وام‌واژه‌هاي فارسي در زبان بنگالي و همچنين در تركي فراهان و كردي سنندجي از موضوعات مورد بررسي نويسندگان در اين همايش بود. نكته شايان توجه در اين همايش ورود مطالعه انطباق واجي وام‌واژه‌ها به حوزۀ آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان بود. در دومين همايش ملي واج‌شناسي؛ وام‌واژه‌ها دو مقاله به بررسي مقابله‌اي تلفظ وام‌واژه‌هاي عربي و آلماني در ميان زبان‌آموزان عرب و آلماني پرداخته بودند. استقبال كم‌نظير شركت‌كنندگان در اين همايش قابل توجه بود. حدود ده شركت‌كننده غير ايراني نيز در همایش حضور داشتند. با توجه به كم‌اقبال بودن حوزه واج‌شناسي انتظار استقبالي چنين گسترده از همايش نمي‌رفت. هر يك از سخنرانان در حدود بيست تا سي دقيقه سخنراني كردند و سپس به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. دبير اجرايي نيز در پايان سخنراني‌ها بر اهميت يادگيري چگونگي استفاده از امكانات محيط word براي علاقه‌مندان به حوزه واج‌شناسي تاكيد نموده و اضافه كرد از آن‌جا كه حوزۀ واج‌شناسي  كاملا رياضي‌گونه است و پژوهشگران اين حوزه نيازمند قاعده­نويسي و استفاده از فونت‌هاي مخصوص آوانگاري هستند، ضرورت دارد تا كار با ابزار قاعده‌نويسي را به خوبي بدانند و از آن در نگارش مقالات و پژوهش‌هاي خود بهره گيرند. در پايان، دبير علمي همايش با ارائۀ يك جمع‌بندي از پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در زمينه انطباق واجي وام‌واژه‌ها موضوعاتي را براي مطالعات بعدي به مخاطبان پيشنهاد دادند. همايش راس ساعت پيش‌بيني شده در جدول زمانبندي همايش، ساعت 19،  به پايان رسيد.

گفتنی است مجموعه مقالات همایش نیز از سوی نشر نویسه پارسی همزمان با همایش منتشر شد.