ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اطلاعیه دریافت گواهی شرکت در دومین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1400/12/07

#انجمنزبانشناسی_ایران 
قابل توجه سخنرانان محترم و شرکت‌کنندگان ارجمند در «دومین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران» 

از سخنرانان و شرکت‌کنندگان ارجمندی  که تمایل دارند گواهی شرکت در «دومین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران» را دریافت کنند، درخواست می‌شود حداکثر تا 14 اسفند 1400 نام و نام خانوادگی خود را به رایانشانی: info@lsi.ir ارسال فرمایند.
 گواهی برای اعضایی که در سال 1400 تمدید عضویت کرده‌اند، به شکل رایگان صادر خواهد شد. لازم است دیگر علاقمندان مبلغ 30  هزار تومان به شماره حساب زير واريز نمايند و فیش واریزی را به همراه مشخصات خود به همان رایانشانی  ارسال کنند: 
۰۲۴۳۱-۲۲۷۸۳
شبا : 
IR35 0180 0000 0000 0243 1227 83
 به نام انجمن زبان‌شناسی ایران نزد بانک  تجارت شعبه علامه طباطبایي