ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نحوه پرداخت حق عضویت در سال جدید
تاریخ انتشار: 1401/01/18

بدينوسيله از تمامي اعضاي محترم خانوادۀ زبان‌شناسی دعوت مي‌شود نسبت به عضويت يا تمديد عضويت خود در «انجمن زبان‌شناسی ایران» در سال  ١٤٠١ اقدام فرمايند. برگۀ عضویت برای اعضای جدید در بخش بایگانی پرونده‌های وب‌گاه انجمن موجود است.

حق عضویت سال ١٤٠١ برای اعضا وابسته (دانشجویان كارشناسي ارشد )٣٥ هزار تومان و برای اعضا پيوسته (به جز اعضای هيئت علمي) ١٠٠  هزار تومان و براي اعضاي محترم هيئت علمي ٢٠٠ هزار تومان است. 

اعضای محترم می توانند این مبلغ را به شماره حساب زير واريز نمايند : 

۰۲۴۳۱-۲۲۷۸۳

شبا : 

IR35 0180 0000 0000 0243 1227 83

 به نام انجمن زبان‌شناسی ایران نزد بانک  تجارت شعبه علامه طباطبایي. خواهشمند است پس از واریز حق عضویت، فیش پرداخت به رایانامه: hamayesh@lsi.ir  ایمیل فرماييد. 

 

با تشكر

انجمن زبان‌شناسي ايران