ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تفاهم‌نامه بین انجمن زبان‌شناسی ایران و فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی
تاریخ انتشار: 1401/03/23

 

انجمن زبان‌شناسی ایران به منظور حمایت از گسترش و ارتقای پژوهش‌های زبان‌شناسی در  سطح کشور و کمک به ایجاد ارتباط و همکاری‌های علمی بین پژوهشگران، با دانشگاه پیام نور برای همکاری در انتشار فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

 

مدت اجرای این تفاهم‌نامه از زمان انعقاد به مدت دو سال است. فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی به سردبیری دکتر بهمن زندی، در فهرست مجلات مندرج در نمایه ISC MasterList قرار دارد و با استناد به گزارش این پایگاه، ضریب ‌تأثیر 0/143 و رتبه Q4  را در سال 98 کسب نموده و در رتبه‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سال 1399 موفق به کسب رتبه ب شده است.

آدرس وبگاه فصلنامه زبان‌شناسی اجتماعی: /https://sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir