ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نخستین همایش ملی زبان‌شناسی فرهنگی برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: 1401/03/29

فراخوان مقاله

انجمن زبان‌شناسی ایران برگزار می‌کند:

 

نخستین همایش ملی زبان‌شناسی فرهنگی

 

دبیران علمی:

دکتر مسعود دهقان          دکتر فائزه فرازنده‌پور

دبیر اجرایی:

زهرا ابراهیم‌بانکی

 

محورهای همایش

1.       مفهوم‌سازی‌های شناختی و طزحواره‌های فرهنگی

2.       انسان‌شناسی فرهنگی

3.       نشانه‌شناسی فرهنگی

4.       مطالعه تطبیقی نظام‌های ارتباطی و رویکردهای تعاملی ( اعم از زبان‌شناسی تعاملی و جامعه‌شناسی تعاملی)

5.       شناسایی رفتارهای زبانی، ارتباطات فرهنگی و بینافرهنگی

6.       ارتباط میان زبان‌شناسی فرهنگی و بوم‌شناسی زبان

7.       تنوعات کاربردشناختی زبان در ارتباطات فرهنگی چندمنظوره

8.       رابطه میان زبان، تفکر و فرهنگ

9.       زبان‌شناسی فرهنگی انتقادی ( CCL)

10.     نقش زبان‌شناسی فرهنگی در ترجمه

تاریخ‌هـای مهـّم

ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی                              30/8/1401

اعلام نتایج داوری                                                   30 /9/1401

ارسال نسخه نهایی مقاله (اعمال نظرات داوران)                15/10/1401

زمان برگزاری                                                         4/12/1401

مقالات حتماً باید براساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.

مقالات می‌بایست به نشانی رایانامه  hamayesh@lsi.ir  ارسال شوند.