ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت ارساله مقاله به نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی
تاریخ انتشار: 1401/09/14

مهلت ارسال مقاله به نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی تا 30 آذر 1401 تمدید شد.

علاقمندان می توانند مقالات خود را به رایانامه hamayesh@lsi.ir یا cultural.ling1@gmail.com ارسال نمایند.