ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش ملی صرف
تاریخ انتشار: 1401/10/15

مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش ملی صرف تمدید شد.

دبیران علمی: دکتر عادل رفیعی، دکتر فریبا قطره

دبیر اجرایی: دکتر ذلیخا عظیم­دخت

آخرین مهلت ارسال چکیده: 30 آبان 1402

اعلام نتایج داوری چکیده­ها: 15 آذر 1402

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقاله و چکیده انگلیسی: 15 بهمن 1402

اعلام نتایج  نهایی داوری مقالات: 30 بهمن 1402

زمان برگزاری همایش: 10 اسفند 1402

علاقمندان می­توانند چکیده­های خود را به رایانامه hamayesh@lsi.ir  ارسال نمایند.