ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اعلام نتایج داوری مقالات نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی
تاریخ انتشار: 1401/11/21

باسمه تعالی

 

ضمن عرض سپاس بابت ارسال مقاله­های ارزشمند استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر، نتیجه بررسی مقاله­ها در شورای علمی نخستین همایش ملی زبان­شناسی فرهنگی به شرح زیر اعلام می­گردد. با توجه به تعداد زیاد مقاله­ها، تنها چند مقاله از نظر شورای علمی همایش برای چاپ برگزیده شده و چند مقاله نیز برای ارائه انتخاب شده است. ضمن اینکه سایر مقاله­ها تنها به دلیل همسو نبودن با اهداف همایش در اولویت قرار نگرفته است.

 

نتیجه داوری

عنوان مقاله

کد مقاله

ردیف

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

مقوله‌هاي فرهنگي در داستان‌هاي كودكان به زبان فارسي

1cl1

1

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

مطالعۀ امکانات و محدودیت‌های گرده‌برداری در واژه‌گزینی: رویکردی اجتماعی‌شناختی

1cl2

2

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

مطالعه ارتباط زبان متن و زبان تصویر در نسخ خطی مصور دوره ایلخانی با استناد بر دیدگاه رولان بارت

1cl3

3

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

توسعه فرهنگی روسیه

1cl4

4

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

ارزیابی ترجمه نهج­البلاغه با تکیه بر نظریه مقابله­ای وینه و داربلنه

1cl5

5

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی مفهوم سازی "شادی" در زبان فارسی خطه قوچان از منظر زبانشناسی فرهنگی

1cl6

6

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

نیازهای فرهنگی زبان‌آموزان در کلاسهای آموزش زبان‌های خارجی

1cl7

7

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بینافرهنگی دو طرح‌واره‌ی "تعارف" و "درخواست"

(مطالعه‌ی موردی: فارس‌زبان‌های فرهنگ ایرانی، افغانی و تاجیکی)

1cl8

8

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

بررسی مقوله محدودیت رمزگشایی در تولید معنا با رویکرد نشانه شناختی

1cl9

9

چاپ در مجموعه مقالات

قاب‌های فرهنگی در فرهنگ‌لغت‌های دوزبانه

ابزاری نوین برای تألیف فرهنگ‌لغت‌های فرهنگ‌محور

1cl10

10

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

آموزش زباهنگ به كودكان از طريق پويانمايي مطالعه موردي: پويانمايي مهارت هاي زندگي

 1cl11

11

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

نگاهی به انتقال ارزش­های فرهنگی به نسل بعد ازطریق مم­های استفاده شده در لالایی­ها

1cl12

12

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

لزوم اضافه کردن لغات عامیانه و تازه وارد به فرهنگ های لغت فارسی

1cl13

13

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

دگردیسی زبان کُردی در تعامل‌های روزمره

میدان مطالعه: شهر سنندج

1cl14

14

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

کاربرد تنوعات گونه‌ای و زبانی اقوام ایرانی در شهر تهران بر اساس زبان‌شناسی

اجتماعی- شناختی

 

1cl15

 

15

چاپ در مجموعه مقالات

بررسی نظام­ها و نشانگرهای خطاب در نهج­البلاغه بر اساس رویکرد براون و لوینسون(1987)

1cl16

16

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

حکایتی فرهنگی از روایتی از کرونا

1cl17

17

چاپ در مجموعه مقالات

بررسی پیکره‌بنیاد مفهوم «احترام» در فرهنگ ایرانی

1cl18

18

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

مفهوم سازی های فرهنگی «زندگی» در قرآن کریم با تأکید بر حیطه اقتصادی

1cl19

19

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

ضرب‌المثل‌ها و شناخت

 

1cl20

20

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

خرده فرهنگ همچون نافرهنگ؛

بازنمایی رسانه‌ای موج فرهنگ کره‌ای و خرده‌فرهنگ ناشی از آن در ایران

1cl21

21

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

استعارۀ مفهومی رنگ در زبان کردي سنندجی

1cl22

22

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

نگاشت طرحواره­های تصوّری «مرگ و زندگی» در اشعار فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان­شناسی فرهنگی

1cl23

23

چاپ در مجموعه مقالات

بازنمایی فرهنگی-زبانی قوم کُرد از منظر نشانه­شناسی فرهنگی: مطالعۀ موردی سریال تلوزیونی «نون خ»

1cl24

24

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی مفهوم سازی فرهنگی احساس ارزشمندی در جامعه زنان آسیب دیده اجتماعی با رویکرد زبان شناسی فرهنگی

1cl25

25

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

پرورش گونه علمی زبان فارسی

مطالعه­ای براساس واژه­ها و اصطلاحات رشته کارآفرینی

1cl26

26

 

 باسمه تعالی

 

ضمن عرض سپاس بابت ارسال مقاله­های ارزشمند استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر، نتیجه بررسی مقاله­ها در شورای علمی نخستین همایش ملی زبان­شناسی فرهنگی به شرح زیر اعلام می­گردد. با توجه به تعداد زیاد مقاله­ها، تنها چند مقاله از نظر شورای علمی همایش برای چاپ برگزیده شده و چند مقاله نیز برای ارائه انتخاب شده است. ضمن اینکه سایر مقاله­ها تنها به دلیل همسو نبودن با اهداف همایش در اولویت قرار نگرفته است.

 

نتیجه داوری

عنوان مقاله

کد مقاله

ردیف

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

مقوله‌هاي فرهنگي در داستان‌هاي كودكان به زبان فارسي

1cl1

1

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

مطالعۀ امکانات و محدودیت‌های گرده‌برداری در واژه‌گزینی: رویکردی اجتماعی‌شناختی

1cl2

2

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

مطالعه ارتباط زبان متن و زبان تصویر در نسخ خطی مصور دوره ایلخانی با استناد بر دیدگاه رولان بارت

1cl3

3

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

توسعه فرهنگی روسیه

1cl4

4

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

ارزیابی ترجمه نهج­البلاغه با تکیه بر نظریه مقابله­ای وینه و داربلنه

1cl5

5

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی مفهوم سازی "شادی" در زبان فارسی خطه قوچان از منظر زبانشناسی فرهنگی

1cl6

6

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

نیازهای فرهنگی زبان‌آموزان در کلاسهای آموزش زبان‌های خارجی

1cl7

7

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بینافرهنگی دو طرح‌واره‌ی "تعارف" و "درخواست"

(مطالعه‌ی موردی: فارس‌زبان‌های فرهنگ ایرانی، افغانی و تاجیکی)

1cl8

8

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

بررسی مقوله محدودیت رمزگشایی در تولید معنا با رویکرد نشانه شناختی

1cl9

9

چاپ در مجموعه مقالات

قاب‌های فرهنگی در فرهنگ‌لغت‌های دوزبانه

ابزاری نوین برای تألیف فرهنگ‌لغت‌های فرهنگ‌محور

1cl10

10

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

آموزش زباهنگ به كودكان از طريق پويانمايي مطالعه موردي: پويانمايي مهارت هاي زندگي

 1cl11

11

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

نگاهی به انتقال ارزش­های فرهنگی به نسل بعد ازطریق مم­های استفاده شده در لالایی­ها

1cl12

12

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

لزوم اضافه کردن لغات عامیانه و تازه وارد به فرهنگ های لغت فارسی

1cl13

13

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

دگردیسی زبان کُردی در تعامل‌های روزمره

میدان مطالعه: شهر سنندج

1cl14

14

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

کاربرد تنوعات گونه‌ای و زبانی اقوام ایرانی در شهر تهران بر اساس زبان‌شناسی

اجتماعی- شناختی

 

1cl15

 

15

چاپ در مجموعه مقالات

بررسی نظام­ها و نشانگرهای خطاب در نهج­البلاغه بر اساس رویکرد براون و لوینسون(1987)

1cl16

16

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

حکایتی فرهنگی از روایتی از کرونا

1cl17

17

چاپ در مجموعه مقالات

بررسی پیکره‌بنیاد مفهوم «احترام» در فرهنگ ایرانی

1cl18

18

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

مفهوم سازی های فرهنگی «زندگی» در قرآن کریم با تأکید بر حیطه اقتصادی

1cl19

19

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

ضرب‌المثل‌ها و شناخت

 

1cl20

20

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

خرده فرهنگ همچون نافرهنگ؛

بازنمایی رسانه‌ای موج فرهنگ کره‌ای و خرده‌فرهنگ ناشی از آن در ایران

1cl21

21

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

استعارۀ مفهومی رنگ در زبان کردي سنندجی

1cl22

22

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

نگاشت طرحواره­های تصوّری «مرگ و زندگی» در اشعار فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان­شناسی فرهنگی

1cl23

23

چاپ در مجموعه مقالات

بازنمایی فرهنگی-زبانی قوم کُرد از منظر نشانه­شناسی فرهنگی: مطالعۀ موردی سریال تلوزیونی «نون خ»

1cl24

24

سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات

بررسی مفهوم سازی فرهنگی احساس ارزشمندی در جامعه زنان آسیب دیده اجتماعی با رویکرد زبان شناسی فرهنگی

1cl25

25

در اولویت پذیرش قرار نگرفت

پرورش گونه علمی زبان فارسی

مطالعه­ای براساس واژه­ها و اصطلاحات رشته کارآفرینی

1cl26

26