ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید عضویت اعضای انجمن زبان شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1402/01/15

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم خانواده زبان شناسی دعوت می شود نسبت به عضویت یا تمدید عضویت خود در "انجمن زبان شناسی ایران" در سال 1402 اقدام فرمایند. برگه عضویت برای اعضای جدید در بخش بایگانی پرونده های وب گاه انجمن موجود است.

حق عضویت سال 1402 برای اعضای وابسته (دانشجویان کارشناسی ارشد) 50 هزار تومان و برای اعضای پیوسته (به جز اعضای هیئت علمی) 150 هزار تومان و برای اعضای محترم هیئت علمی 300 هزار تومان است. اعضای محترم می توانند این مبلغ را به شماره حساب زیر واریز نمایند:

0243122783

شبا

IR35 0180 0000 0000 02431 22783

به نام انجمن زبان شناسی ایران نزد بانک تجارت شعبه علامه طباطبائی. خواهشمند است پس از واریز حق عضویت، فیش پرداخت را به رایانامه  info@lsi.ir ایمیل فرمایید.

با تشکر

انجمن زبان شناسی ایران