ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برنامه سخنرانی ها و کارگاه های دهمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران
تاریخ انتشار: 1402/05/15

دهمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران

اصفهان:8، 9 و 10 شهریور 1402

 

به اطلاع اعضای محترم انجمن زبان‌شناسی ایران و کلیه علاقه­ مندان می‌رساند دهمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران روزهای چهارشنبه، پنج­شنبه و جمعه (8، 9 و 10  شهریور 1402) در اصفهان برگزار می‌شود. برنامۀ کارگاه‌ها و سخنرانی­ های مدرسۀ تابستانی به شرح زیر است:

 

چهارشنبه:8 شهریور

­­زمان

سخنران

عنوان

9:00 - 8:30

رئیس انجمن زبان­شناسی ایران

افتتاحیه

­

نشست نخست (صبح: 12:00 9.00) - رئیس جلسه: دکتر محمدامین ناصح

­­زمان

سخنران

عنوان

10:00- 9:00

دکتر فرزانه فرحزاد

(دانشگاه علامه طباطبائی)

ساختارگرایی در مطالعات ترجمه

10:45 - 10:00

دکتر فاطمه عظیمی­فرد

(مرکز تحقیقات صدا و سیما)

پژوهش­های زبان­شناسی در رادیو و تلویزیون

11:00 - 10:45

                      استراحت و پذیرایی

12:00- 11:00

دکتر مهران برزوفرد

(دانشگاه چابهار)

کاربرد زبان­شناسی پیکره­ای در مطالعات ترجمه

15:00-12:00

نماز، ناهار و استراحت

نشست دوم (عصر: 18:15 15:00) - رئیس جلسه: دکتر گلناز مدرسی­قوامی

­­زمان

سخنران

عنوان

16:00- 15:00

دکتر احمد پاکتچی

(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نگاهی به نظریات جدید دربارۀ خانواده­های زبانی

17:00- 16:00

دکتر محمدامین ناصح

(دانشگاه بیرجند)

فرهنگستان زبان و ادب فارسی و واژه­گزینی

17:15- 17:00

استراحت و پذیرایی

18:15- 17:15

دکتر احسان چنگیزی

(دانشگاه علامه ­طباطبائی)

 

همنامی یا چندمعنایی: تحلیل تاریخی چند واژه

 

 

پنج­شنبه:9 شهریور

نشست سوم (صبح: 12:00 8:30) - رئیس جلسه: دکتر ماندانا نوربخش

زمان

سخنران

عنوان

9:30- 8:30

دکتر والی رضایی

(دانشگاه اصفهان)

رده­شناسی زبان و جایگاه آن در زبان­شناسی معاصر

10:30- 9:30

دکتر کیومرث جهانگردی

(آموزش و پرورش)

واژه­آموزی: اصول و شیوه­ها

10:45- 10:30

استراحت و پذیرایی

12:00- 10:45

دکتر گلناز مدرسی قوامی

(دانشگاه علامه ­طباطبائی)

کارگاه شیوۀ توصیف نظام آوایی زبان­ها

15:00- 12:00

نماز، ناهار و استراحت

 

نشست چهارم (عصر: 18:15 15:00) - رئیس جلسه: دکتر سیامک صاحبی

زمان

سخنران

عنوان

16:00- 15:00

دکتر مسعود دهقان

(دانشگاه کردستان)

شادی محمدپور

(دانش­آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا)

نقش تصویرسازی ذهنی در زبان با تکیه و تاکید بر مفاهیم شناختی

17:00- 16:00

دکتر سپیده عبدالکریمی

(دانشگاه شهید بهشتی)

نگاه نوساختگرایانه به تحلیل‌های معنایی: حرکت به‌سوی معنی‌شناسی شناختی

17:15- 17:00

      استراحت و پذیرایی

18:15- 17:15

دکتر حمیدرضا شعیری

(دانشگاه تربیت مدرس)

از روایت­شناسی کلاسیک تا روایت‌شناسی مدرن: نظریه، روش و کاربرد

 

جمعه: 10 شهریور

نشست پنجم (صبح: 12:00 8:00) - رئیس جلسه: دکتر سپیده عبدالکریمی

زمان

سخنران

عنوان

9:00-8:00

دکتر آزیتا افراشی

(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

استعاره‌های اولیه

9:45–9:00

دکتر محمدحسن ترابی

(دانش­آموختۀ دکتری زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

مروری بر تاریخچۀ مطالعات جایابی زبان در مغز

10:30– 9:45

ساناز تاج­الدینی

(دانشجوی دکتری زبان­شناسی دانشگاه شیراز)

مغز، زبان و رودیکردهای آزمایشگاهی

در عصب­شناسی زبان

10:45– 10:30

استراحت و پذیرایی

11:30– 10:45

لاله مولایی

(دانشجوی دکتری زبان­شناسی دانشگاه علامه ­طباطبائی)

پیوند دانشگاه، صنعت و جامعه

در راستای اشتغال­زایی و کارآفرینی:

زبان­شناسی آموزشی- تربیتی، نشانه­شناسی آموزشی – تربیتی، نشانه­شناسی سازمانی، ره­یاری نشانه­شناختی /نشانه­ای و ...   

12:00 – 11:30

دکتر سیامک صاحبی

(معاونت امور شهرستان­ها)

اختتامیه و بیانیۀ انجمن

 ردهمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران

اصفهان:8، 9 و 10 شهریور 1402

 

 

 

به اطلاع اعضای محترم انجمن زبان‌شناسی ایران و کلیه علاقه­مندان می‌رساند دهمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران روزهای چهارشنبه، پنج­شنبه و جمعه (8، 9 و 10  شهریور 1402) در اصفهان برگزار می‌شود. برنامۀ کارگاه‌ها و سخنرانی­های مدرسۀ تابستانی به شرح زیر است:

 

چهارشنبه:8 شهریور

­­زمان

سخنران

عنوان

9:00 - 8:30

رئیس انجمن زبان­شناسی ایران

افتتاحیه

­

نشست نخست (صبح: 12:00 9.00) - رئیس جلسه: دکتر محمدامین ناصح

­­زمان

سخنران

عنوان

10:00- 9:00

دکتر فرزانه فرحزاد

(دانشگاه علامه طباطبائی)

ساختارگرایی در مطالعات ترجمه

10:45 - 10:00

دکتر فاطمه عظیمی­فرد

(مرکز تحقیقات صدا و سیما)

پژوهش­های زبان­شناسی در رادیو و تلویزیون

11:00 - 10:45

                      استراحت و پذیرایی

12:00- 11:00

دکتر مهران برزوفرد

(دانشگاه چابهار)

کاربرد زبان­شناسی پیکره­ای در مطالعات ترجمه

15:00-12:00

نماز، ناهار و استراحت

نشست دوم (عصر: 18:15 15:00) - رئیس جلسه: دکتر گلناز مدرسی­قوامی

­­زمان

سخنران

عنوان

16:00- 15:00

دکتر احمد پاکتچی

(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نگاهی به نظریات جدید دربارۀ خانواده­های زبانی

17:00- 16:00

دکتر محمدامین ناصح

(دانشگاه بیرجند)

فرهنگستان زبان و ادب فارسی و واژه­گزینی

17:15- 17:00

استراحت و پذیرایی

18:15- 17:15

دکتر احسان چنگیزی

(دانشگاه علامه ­طباطبائی)

 

همنامی یا چندمعنایی: تحلیل تاریخی چند واژه

 

 

پنج­شنبه:9 شهریور

نشست سوم (صبح: 12:00 8:30) - رئیس جلسه: دکتر ماندانا نوربخش

زمان

سخنران

عنوان

9:30- 8:30

دکتر والی رضایی

(دانشگاه اصفهان)

رده­شناسی زبان و جایگاه آن در زبان­شناسی معاصر

10:30- 9:30

دکتر کیومرث جهانگردی

(آموزش و پرورش)

واژه­آموزی: اصول و شیوه­ها

10:45- 10:30

استراحت و پذیرایی

12:00- 10:45

دکتر گلناز مدرسی قوامی

(دانشگاه علامه ­طباطبائی)

کارگاه شیوۀ توصیف نظام آوایی زبان­ها

15:00- 12:00

نماز، ناهار و استراحت

 

نشست چهارم (عصر: 18:15 15:00) - رئیس جلسه: دکتر سیامک صاحبی

زمان

سخنران

عنوان

16:00- 15:00

دکتر مسعود دهقان

(دانشگاه کردستان)

شادی محمدپور

(دانش­آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا)

نقش تصویرسازی ذهنی در زبان با تکیه و تاکید بر مفاهیم شناختی

17:00- 16:00

دکتر سپیده عبدالکریمی

(دانشگاه شهید بهشتی)

نگاه نوساختگرایانه به تحلیل‌های معنایی: حرکت به‌سوی معنی‌شناسی شناختی

17:15- 17:00

      استراحت و پذیرایی

18:15- 17:15

دکتر حمیدرضا شعیری

(دانشگاه تربیت مدرس)

از روایت­شناسی کلاسیک تا روایت‌شناسی مدرن: نظریه، روش و کاربرد

 

جمعه: 10 شهریور

نشست پنجم (صبح: 12:00 8:00) - رئیس جلسه: دکتر سپیده عبدالکریمی

زمان

سخنران

عنوان

9:00-8:00

دکتر آزیتا افراشی

(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

استعاره‌های اولیه

9:45–9:00

دکتر محمدحسن ترابی

(دانش­آموختۀ دکتری زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

مروری بر تاریخچۀ مطالعات جایابی زبان در مغز

10:30– 9:45

ساناز تاج­الدینی

(دانشجوی دکتری زبان­شناسی دانشگاه شیراز)

مغز، زبان و رودیکردهای آزمایشگاهی

در عصب­شناسی زبان

10:45– 10:30

استراحت و پذیرایی

11:30– 10:45

لاله مولایی

(دانشجوی دکتری زبان­شناسی دانشگاه علامه ­طباطبائی)

پیوند دانشگاه، صنعت و جامعه

در راستای اشتغال­زایی و کارآفرینی:

زبان­شناسی آموزشی- تربیتی، نشانه­شناسی آموزشی – تربیتی، نشانه­شناسی سازمانی، ره­یاری نشانه­شناختی /نشانه­ای و ...   

12:00 – 11:30

دکتر سیامک صاحبی

(معاونت امور شهرستان­ها)

اختتامیه و بیانیۀ انجمن