ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی برگزار می شود
تاریخ انتشار: 1402/10/22

انجمن زبان­ شناسی ایران با همکاری آکادمی بین­ المللی علم، موزه ملی فرش ایران، حلقه نشانه شناسی تهران، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار می­ کند:

همایش ملی نشانه­ شناسی فرهنگی

(با تاکید بر آرای یوری لوتمان)

دبیران علمی: دکتر آزیتا افراشی، دکتر احمد شاکری

دبیر اجرایی: دکتر بیتا قوچانی

محورهای همایش

جایگاه نشانه شناسی فرهنگی در ایران

بررسی و تبیین آرای یوری لوتمان در نشانه شناسی ایران

مطالعت تطبیقی حوزه نشانه شناسی فرهنگی در قیاس با دیگر رویکردهای نشانه شناسی

نشانه شناسی فرهنگی با تمرکز بر فرش و هنرهای سنتی

 

زمان برگزاری همایش: 9 اسفند 1402

مکان برگزاری: موزه فرش ایران

ایمیل همایش برای ارسال چکیده‌ها: hamayesh@lsi.ir

جهت ثبت­ نام در همایش به سایت  lsi.elm.ac مراجعه فرمایید