ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
همایش ملی "بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی" برگزار می شود
تاریخ انتشار: 1403/02/22

 

همایش ملی "بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی" برگزار می­ شود:

محورهای همایش:

اسطوره و حماسه

تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی زبان فارسی

فرهنگ و هویت ایرانی شعر فارسی

فرهنگ و هویت ایرانی ادبیات عامه

فرهنگ و هویت ایرانی

دبیر علمی همایش: یوسف محمدنژادعالی زمینی

زمان همایش: 25 و 26 اردیبهشت 1403

مکان برگزاری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن تمدن

پیوند ورود برخط (آنلاین) به نشست:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-hlv-wuk-33b