ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برنامه سخنرانی های همایش ملی بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار: 1403/02/22

 

به نام خداوند جان و خرد                       کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

 

جدول زمان­بندی همایش

افتتاحیه

محل اجرا

ساعت

اجرا کننده

عنوان برنامه

تالار تمدن

8:50-8:45

روابط عمومی

قرآن­خوانی و سرود ملی

               تالار تمدن

9-8:50

دکتر یحیی فوزی

خوشامدگویی

تالار تمدن

9:05-9

دکتر آمنه بختیاری

گزارش اجرایی همایش

«بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

 

سه‌شنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1403

 

 

 

سخنرانی‌های افتتاحیه

عنوان برنامه

سخنران

موضوع سخنرانی

ساعت

محل برگزاری

 

سخنرانی­های افتتاحیه

11:05-9:05

 

دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

زبان و ادبیات فارسی، به مثابۀ خانه اندیشه، فرهنگ و هویت ایرانی

9:30-9:05

تالار تمدن

دکترتقی پورنامداریان

شعر سازنده و محافظ هویت فرهنگی

9:55-9:30

تالار تمدن

دکتر سید مصطفی محقق داماد

زبان فارسی، عامل وحدت ملی ایرانیان

10:040-9:55

تالار تمدن

دکتر نصرالله پورجوادی

چرا زبان فارسی، زبان همگانی ایران شد؟

11:05-10:40

تالار تمدن

 

 

پذیرایی

 

 

 

 

 

 

 

نشست‌های تخصصی، سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403

عنوان گروه تخصصی

سخنران

موضوع سخنرانی

ساعت

محل برگزاری

 

زبان فارسی  و هویت ایرانی

دبیر نسشت:

دکتر امید طبیب‌زاده

ساعت 12:35-11:15

دکتر مهدی محبتی

شاعرانگی زبان فارسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان

11:35-11:15

تالار تمدن

دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

نقش زبان میانجی در شکل‌گیری هویت ایرانی

11:55- 11:35

تالار تمدن

دکتر محمد جعفری‌قنواتی

نقد و بررسی یک ادعای غیر واقعی

12:15-11:55

تالار تمدن

دکتر مصطفی شهرآیینی

نقش زبان فارسی در نوزایش هویت ایرانی از رهگذر مطالعة تطبیقی نسبت زبان و هویت دردوران نوزایی

12:35-12:15

تالار تمدن

 

 

پرسش و پاسخ- نماز و ناهار

 

 

شاهنامه و هویت ایرانی

دبیر نشست:

دکتر اصغر اسماعیلی

ساعت 16-14

شاهنامه­خوانی

استاد کیخسرو دهقانی

14:30-14

تالار تمدن

دکتر ابراهیم خدایار

بازنمايي شاهنامه در فرهنگ و ادب معاصر تاجيک

14:50-14:30

تالار تمدن

دکتر قدرت قاسمی پور

چگونگیِ بازنماییِ تاریخ و هویّتِ ایرانی، و سیمای فردوسی در شعر حکیم نظامی

15:10-14:50

تالار تمدن

دکتر فرانک جهانگرد

شاهنامه، جنگ و هویت

15:30-15:10

تالار تمدن

دکتر احمد کتابی

بنیان­های اخلاقی ایران باستان در سروده­های حکیم توسی

15:50-15:30

تالار تمدن

 

 

پرسش و پاسخ- پذیرایی

 

 

بازتاب هویت ایرانی در متون ادبی فارسی و متون تاریخی

دبیر نشست:

دکتر مریم شریف­نسب

ساعت 16-14

دکتر حسین صافی

عوامل بازتاب فرهنگ در دهلیزهای متن: کارکرد رمزگان­های فرهنگی در رمان بی­کتابی

 

14:20-14

سالن ادب

دکتر علی­رضا شعبانلو

اثرپذیری مولوی از فرهنگ ایران باستان در پردازش مفهوم عشق

14:40-14:20

سالن ادب

دکتر زهرا حیاتی

بازنمایی هویت ایرانی در سوگ­نمایش­­های‏ عاشورایی

15-14:40

سالن ادب

دکتر عبدالمجید مبلغی

«ایران» در متون تاریخی سده‌های نخست اسلامی

15:20-15

سالن ادب

 

 

پرسش و پاسخ- پذیرایی

 

 

 

 

نشست‌های تخصصی، چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

عنوان گروه تخصصی

سخنران

موضوع سخنرانی

ساعت

محل برگزاری

هویت ایرانی و فرهنگ و زبان­های باستانی

دبیر نشست:  

دکتر فرزانه گشتاسب

ساعت 11-9

دکتر شهرام جلیلیان

خودآگاهی ایرانی در نامة تَنْسَر به گُشْنَسْب

9:25-9

سالن ادب

دکتر عسگر بهرامی

پژوهش زبان­های ایران باستان و بازشناسی هویت ایرانی

9:50-9:25

سالن ادب

دکتر سیروس نصرالله­زاده

تداوم هویت ایرانی در میان مردم: هویت ایرانی در پارس پس از هخامنشیان تا برآمدن ساسانیان

10:15-9:50

سالن ادب

 

 

پرسش و پاسخ- پذیرایی

 

 

آفاق تاریخی هویت ایرانی

دبیر نشست: 

دکتر عبدالرحمان حسنی­فر

ساعت 13-11

دکتر شهرام یوسفی‌فر

زمینه­های اجتماعی- فرهنگی بازتعریف هویت ایرانی در دورۀ سامانیان

11:20-11

سالن ادب

دکتر علی­رضا ملائی‌توانی

چرخش­های دورانی و هویت ایرانی

11:40-11:20

سالن ادب

دکتر حمیدرضا دالوند

کلان­روایت هویت ملی ایرانیان

12-11:40

سالن ادب

دکتر روح­الله بهرامی

هویت ایرانی در کلام مقدس و ادبیات یارسانی

12:20-12

سالن ادب

 

 

پرسش و پاسخ- نماز و ناهار

 

 

هویت ایرانی در گفتمان­های فکری ایران معاصر

دبیر نشست: 

دکتر شروین مقیمی

ساعت 16-14

 

دکترحمید احمدی

فراتحلیل مطالعات مربوط به هویت ایرانی

14:20-14

سالن ادب

دکتر محمدسالار کسرایی

روشنفکران چپ و هویت ملی ایرانی

14:40-14:20

سالن ادب

دکتر علی­رضا نیکویی

نقد مواجهۀ روشنفکران ایرانی با میراث و هویت ایرانی و اسلامی:از بازیابی هویت تا واسازی آن

15-14:40

سالن ادب

دکتر مالک شجاعی

هرمنوتیکِ انتقادیِ « هویتِ چهل تکّه»(شایگان و پرسشِ فلسفی از هویت ایرانی)

15:20-15

سالن ادب

 

 

پرسش و پاسخ- پذیرایی