ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:خبرنامه 38

خلاصه:خبرنامه 38

تاریخ :1395/12/30

خبرنامه 38 (تابستان 1397)

 

برگزاری هشتمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران و اولین همایش ملّی زبان‌شناسی تجربی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
فراخوان ارائه سخنرانی در انجمن زبان‌شناسی ایران
آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی
فراخوان همایش بین‌المللی نشانه‌شناسی کنش‌ها و مسایل اجتماعی
فراخوان سومین همایش ملی پیکره‌‌ای
فراخوان اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری هشتمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران و اولین همایش ملّی زبان‌شناسی تجربی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

هشتمین مدرسۀ تابستانی این انجمن هم‌زمان با نخستین همایش ملّی زبان‌شناسی تجربی از 13 تا 15 شهریور در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین  برگزار شد.

شروع همایش و مدرسه حدوداً از ساعت ۱۱ در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، بعد‌از اسکان اعضای انجمن در مهمان‌سرایی خارج از محوطۀ دانشگاه، آغاز شد. پس‌از قرائت قرآن و پخش سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران، اولین سخنران دکتر وحید صادقی، دبیر علمی همایش، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن خوشامدگویی به میهمانان همایش زبان‌شناسی تجربی را معرفی کرد. در ادامه، دکتر عادل فرد، رئیس دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه قزوین به میهمانان این همایش و اعضای مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران خوشامد گفت و مختصری درباب اهمیت رشتۀ زبان‌شناسی در پژوهش و پاسخ به مسائل علمی، فرهنگی و تاریخی صحبت کرد. سخنران بعدی، دکتر بلقیس روشن، رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی همایش زبان‌شناسی تجربی و گروه زبان‌­های خارجی دانشگاه قزوین و دیگر عوامل دست‌اندرکار، گزارش کوتاهی نیز از مدرسۀ تابستانی سال گذشته در دانشگاه بوعلی سینای همدان ارائه کرد. ایشان در آخر، از رئیس محترم دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، دکتر نائینی، رئیس محترم دانشکدۀ علوم انسانی، دکتر عادل فرد، معاونان ایشان، و نیز از رئیس محترم همایش زبان‌شناسی تجربی، دکتر بی‌جن‌خان، دبیر علمی همایش، دکتر وحید صادقی و دبیر اجرایی همایش، دکتر مفیدی کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز داشت.

نخستین سخنرانی همایش «متن‌شناسی در تولید پیکره‌های زبانی» را دکتر محمود بی‌جن‌خان ارائه کرد. به باور ایشان متن در تمام رشته‌های علوم انسانی اهمیت دارد و پژوهشگر باید در مقالۀ خود نحوۀ انتخاب متن را توضیح دهد. همچنین امروزه، متن به ابزار قدرت رسانه‌ها تبدیل شده است و متن است که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، متن واحد اندازه‌گیری هر پیکرۀ زبانی است و از همه مهم‌تر، شیوۀ انتخاب متن در پیکره نقش اساسی دارد. برای پردازش متن از فرایندهای آماری، ساختاری، منطقی، رایانه‌ای و نیز از پردازش انسانی استفاده می‌کنند. پس‌ از ایراد سخنرانی، ایشان به پرسش‌های حضار پاسخ دادند و اضافه کردند که برای پردازش متن اول باید آن را هنجاریابی (نرمال‌سازی) کرد تا خطاهایش کم شود یا به حداقل برسد.

سخنران دوم دکتر کریمی دوستان درباب «فرم و معنا» صحبت کرد و به شیوۀ روایی به‌ذکر تاریخچۀ مطالعات فرم و معنا پرداخت و نظریات متفاوتی را دراین‌راستا ذکر کرد. درنهایت سخنران چنین بیان کرد که ازنظر چامسکی انسان در رویارویی با پدیده‌ها سه سؤال از خودش می‌پرسد: چیستی، چرایی و چگونگی. آنچه انسان را از دیگر موجودات متمایز می‌سازد، توانایی او برای ربط‌دادن لفظ به معنی است و ربط‌دادن مهم‌ترین کاری است که مغز انسان می‌کند.

اولین کارگاه مدرسۀ تابستانی را آقای دکتر قیومی باعنوان «حروف‌چینی با لاتک برای زبان‌شناسان» دانشکدۀ علوم انسانی برگزار کرد. ایشان ابتدا تاریخچۀ نرم‌افزار لاتک را مطرح کرد و به‌ذکر مشخصات فنی و کاربردی آن پرداخت. لاتک نرم‌افزاری برای حروف‌چینی است. در لاتک، بنابر موقعیت حروف در متن، می‌توان دستورهای متعددی برای آن تعریف کرد و در نهایت، لاتک نرم‌افزار مناسبی برای تنظیمات صفحه‌آرایی است.

ادامۀ این کارگاه که درقالب کار با نرم‌افزار پیش‌بینی شده بود، بعداز استراحت کوتاهی در کلاس دیگری برگزار شد. هم‌زمان با برگزاری این کارگاه، دو سخنرانی دیگر نیز برگزار شد. هریک از میهمانان به‌فراخور علاقۀ خود در این کارگاه یا در سخنرانی‌ها شرکت کردند.

سخنران اول این جلسه، دکتر فائقه شاه‌حسینی پژوهش خود را درباب «آموزش فعل‌های حرکتی گذرا/ناگذار به غیرفارسی‌زبانان» ارائه کرد. ایشان درابتدا به تشریح اهمیت شناخت ساخت‌های مجهول برای فارسی‌آموزان خارجی پرداخت و ملاک تشخیص این ساخت‌ها را قابلیت مجهول‌پذیری و اضافه‌کردن نشانۀ «را» بیان کرد. ایشان عدم‌تشخیص گذرایی فعل را نتیجۀ تشخیص ‌ندادن فعل‌های حرکتی ازسوی زبان‌آموزان دانست. ازاین‌رو، مشخصۀ گذرایی را عاملی برای پیش‌بینی فعل های حرکتی درنظر گرفت و به طبقه‌بندی این افعال براساس رویکرد تالمی (۲۰۰۰) پرداخت. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که درک افعال حرکتی به درک افعال گذرا و درنتیجه تشخیص بهتر ساخت‌های مجهول می‌انجامد.

سخنران بعدی این نشست، دکتر لیلا گل‌پور بود و سخنرانی خود را باعنوان «راهکارهای ارزیابی مهارت نوشتاری غیرفارسی‌زبانان» ارائه داد. سخنرانی ایشان به انتخاب روش تدریس مناسب و آزمون‌سازی باتوجه‌به خطاهای نظام‌مند فارسی‌آموزان در امر تدوین مواد آموزشی اختصاص داشت.

ادامۀ این کارگاه که درقالب کار با نرم‌افزار پیش‌بینی شده بود، بعداز استراحت کوتاهی در کلاس دیگری برگزار شد. هم‌زمان با برگزاری این کارگاه، دو سخنرانی دیگر نیز برگزار شد. هریک از میهمانان به‌فراخور علاقۀ خود در این کارگاه یا در سخنرانی‌ها شرکت کردند.

سخنران اول این جلسه، دکتر فائقه شاه‌حسینی پژوهش خود را درباب «آموزش فعل‌های حرکتی گذرا/ناگذار به غیرفارسی‌زبانان» ارائه کرد. ایشان درابتدا به تشریح اهمیت شناخت ساخت‌های مجهول برای فارسی‌آموزان خارجی پرداخت و ملاک تشخیص این ساخت‌ها را قابلیت مجهول‌پذیری و اضافه‌کردن نشانۀ «را» بیان کرد. ایشان عدم‌تشخیص گذرایی فعل را نتیجۀ تشخیص ‌ندادن فعل‌های حرکتی ازسوی زبان‌آموزان دانست. ازاین‌رو، مشخصۀ گذرایی را عاملی برای پیش‌بینی فعل های حرکتی درنظر گرفت و به طبقه‌بندی این افعال براساس رویکرد تالمی (۲۰۰۰) پرداخت. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که درک افعال حرکتی به درک افعال گذرا و درنتیجه تشخیص بهتر ساخت‌های مجهول می‌انجامد.

سخنران بعدی این نشست، دکتر لیلا گل‌پور بود و سخنرانی خود را باعنوان «راهکارهای ارزیابی مهارت نوشتاری غیرفارسی‌زبانان» ارائه داد. سخنرانی ایشان به انتخاب روش تدریس مناسب و آزمون‌سازی باتوجه‌به خطاهای نظام‌مند فارسی‌آموزان در امر تدوین مواد آموزشی اختصاص داشت.

رنامه‌های روز پنج‌شنبه با کارگاه «تشخیص اختلال‌های معناشناختی زبان‌پریش‌های فارسی‌زبان» آغاز شد و دکتر دانای طوس آن را ارائه کرد. در این پژوهش، آزمون زبان‌پریشی یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌های بالینی به‌منظور بررسی و ارزیابی دقیق فعالیت‌های عالی قشر مخ عنوان شد. عدم‌وجود ابزار روزآمد برای ارزیابی وضعیت پردازش زبانی بیماران زبان‌پریش فارسی‌زبان یکی از مشکلاتی است که آسیب‌شناسان گفتار و زبان در امور بالینی و پژوهشی با آن مواجه هستند. مجموعۀ آزمون روانی-زبانی پردازش زبان در بیماران زبان پریش (PALPA) یکی از دقیق‌ترین آزمون‌های اندازه‌گیری عملکرد این بیماران است که مبتنی‌بر رویکرد عصب-روان‌شناختی تدوین شده است. هدف این پژوهش درواقع شرح مراحل بومی‌سازی این آزمون و چگونگی تدوین نسخۀ فارسی خرده‌آزمون‌های آن در زبان فارسی بوده است.

کارگاه بعدی باعنوان «زبان‌شناسی ناشنوایان» را علی کوهگرد ارائه داد. این سخنرانی در ابتدا با برشمردن رویکردها و روش‌های آموزش زبان فارسی به ناشنوایان و شرح مختصری از تاریخچۀ آن آغاز شد. تعریف ناشنوایی و کم‌شنوایی از دیدگاه پزشکی و فرهنگی، معیارهای مختلف طبقه‌بندی ناشنوایی براساس میزان،‌ نوع و زمان بروز ناشنوایی، زبان‌شناسی ناشنوایی دربرابر زبان‌شناسی زبان اشاره و مشکلات و محدودیت‌های ناشنوایان در ایران مطرح شد. بزرگ‌ترین معضل ناشنوایان در آموزش آن‌ها در ایران یکسان‌پنداری آن‌ها با زبان‌آموزان عادی است. درحالی‌که در دیدگاه امروز جهان، جامعۀ ناشنوایی اقلیت فرهنگی و زبانی به‌شمار می‌روند و زبان اشاره زبان مادری و زبان اول ناشنوایان به‌حساب می‌آید. هدف این کارگاه پس‌از بررسی معضلات و محدودیت‌های ناشنوایان در ایران، معرفی مراکز و مؤسسات مرتبط با ناشنوایان و همچنین برشمردن نیازهای زبانی جامعۀ ناشنوایان ایران بوده است تا زمینه‌ساز پژوهش‌های بیشتر در این رابطه گردد.

سخنرانی بهاره حائری باعنوان «تحلیل درک بندهای موصولی فاعل-فاعل و فاعل-مفعول در کودکان نارساخوان و سالم زبان فارسی» برنامه بعدی بود. درک این دو نوع بند در این پژوهش در کودکان نارساخوان و سالم مقایسه و سه نوع خطا بررسی شد. بدین‌منظور، آزمون تصویری چهارگزینه‌ای برای دو گروه ۳۰ نفری از دانش‌آموزان پایه‌های سوم، چهارم و پنجم طراحی شد. یکی از این تصاویر درست و سه تصویر دیگر انحرافی بودند و سه نوع خطا را شامل می‌شدند: خطا در بند پایه، خطا در بند موصولی و خطا در هردو بند. درنهایت، مشخص شد که کودکان نارساخوان در درک هردو نوع بند موصولی با مشکل بیشتری روبه‌رو بودند و درصد سه نوع خطا در آن‌ها افزایش داشت.

چهارمین کارگاه را آقای دکتر بحرانی با موضوع «زبان‌شناسی رایانشی: نمایش انتزاعی معنا در زبان فارسی» ارائه داد. در اصل، نمایش انتزاعی معنا Abstract Meaning Representation) ) روشی برای نمایش معنای طبیعی بااستفاده‌از یک ساختار رسمی است.

پس‌از استراحتی کوتاه اختتامیه برگزار شد. درابتدا، دکتر فریده حق‌بین، درخصوص اقدامات صورت گرفته در گروه زبان­شناسی وزارت علوم توضیحاتی ارائه داد. ایشان به مسائل صنفی و شغلی زبان‌شناسان اشاره کرد و راهکار آن را ایجاد رشته‌هایی با گرایش زبان‌شناسی در مقطع کارشناسی عنوان نمود.

سپس، دکتر بهروز محمودی بختیاری سخنرانی خود را باعنوان «الگوی ارائۀ تلفظ مداخل در برهان قاطع و آگاهی‌های حاصل از آن» ایراد کرد. بررسی بسامد واژه‌هایی که پایۀ وزن بودند نشان داد تلفظ واژه‌های مدخل این فرهنگ در زمان نگارش آن چگونه بوده است و از این طریق می‌توان به خوانش بعضی از واژه‌ها در آثار ادبی یا مکتوب پی برد.

سخنران پایانی این همایش، دکتر مصطفی عاصی، رئیس پژوهشکدۀ زبان‌شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به ایراد سخنرانی خود باعنوان «زبان‌شناسی تجربی: هدف نهایی مدرسۀ تابستانی» پرداخت. ایشان سخنان خود را با روند تکوین زبان‌شناسی به‌عنوان یک رشتۀ علمی در دنیا، اهمیت برگزاری مدرسه‌های تابستانی، اهداف و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و به‌ویژه اهداف انجمن زبان‌شناسی ایران آغاز کرد. سپس، حوزۀ زبان را به سه دستۀ نظری، کاربردی و میان‌رشته‌ای تقسیم کردند و زبان‌شناسی تجربی را نشئت‌گرفته از حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی معرفی کرد که به هدف حل مسائل روز به‌وجود آمده است.

اولین همایش ملّی زبان‌شناسی تجربی و هشتمین مدرسۀ تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران با سخنرانی حسن ختام دکتر وحید صادقی و گزارش ایشان از عملکرد سه روزۀ همایش و قدردانی از اساتید و سخنرانان و گرفتن عکس دسته‌جمعی یادگاری به پایان رسید.

فراخوان ارائه سخنرانی در انجمن زبان‌شناسی ایران

انجمن زبان‌شناسی ایران از کلیه اساتید ارجمند دعوت می‌نماید آخرین دستاوردهای علمی خود را در قالب سخنرانی‌های انجمن در اختیار علاقمندان قرار دهند. خواهشمند است عنوان سخنرانی و زمان پیشنهادی خود را به رایانه انجمن ارسال فرمایید: hamayesh@lsi.ir

آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی

 به اطلاع استادان، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، آخرین مهلت ارسال مقاله و پوستر به همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی، 15 مرداد 1397 اعلام شده است.

فراخوان همایش بین‌المللی نشانه‌شناسی کنش‌ها و مسایل اجتماعی

انجمن­زبان­شناسی ایران با همکاری حلقه نشانه­شناسی تهران، پژوهشگاه زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می­کند:

همایش بین­المللی نشانه­شناسی مسایل و کنش­های اجتماعی

دبیر علمی: دکتر حمیدرضا شعیری

دبیر اجرایی: دکتر فاطمه عظیمی­فرد

تاریخ­های مهم:

مهلت ارسال چکیده: 10 آبان1397

اعلام نتایج داوریچکیده­: 15 آبان 1397

ارسال اصل مقاله به همراه چکیده انگلیسی: 30 آذر 1397

اعلام نتایج داوری اصل مقاله­: 15 دی 1397

ارسال نسخه نهایی مقاله (اعمال نظرات داوران): 25 دی 1397

ارسال پرده­نگار: 1 اسفند 1397

زمان برگزاری همایش: 7 و 8 اسفند 1397

معرفی همایش

نشانه­شناسی به­عنوان علمی که به مطالعه نظام­مند شرایط تولید و دریافت‌ با رشته­های متعددی مانند ادبیات، هنر، جامعه­شناسی، مطالعات فرهنگی، تاریخ و انسان­شناسی پیوند دارد و از سوی دیگر مسایل فراوانی مانند جامعه، انسان، محیط زیست، بحران­های فرهنگی، مهاجرت و گفته‌پردازی را موضوع مطالعه خود قرار داده است. در این همایش با تأکید بر مسایل و کنش‌های اجتماعی در صدد شناسایی آسیب‌ها و فرصت‌های اجتماعی و ترمیم و تقویت آنها در بستر روابط نشانه- معنایی هستیم.

محورهای ارائه مقاله

1. نشانه‌شناسی بحران‌های اجتماعی

2. نشانه‌شناسی بحران‌های زیست‌محیطی

3. نشانه‌شناسی آداب اجتماعی

4. نشانه‌شناسی اخلاق

5. نشانه‌شناسی موزه

6. نشانه‌شناسی امنیت اجتماعی

7. نشانه‌شناسی تهدید و آسیب‌های اجتماعی

8. نشانه‌شناسی هویت

9. نشانه‌شناسی مهاجرت

10. نشانه‌شناسی تعاملات فرهنگی

11. نشانه‌شناسی فضای شهری

12. نشانه‌شناسی مد

13. نشانه‌شناسی خشونت‌های اجتماعی

14. نشانه- انسان‌شناسی

15. نشانه‌شناسی ابژه

16. نشانه­شناسی محیط زیست

خواهشمند است مقالات به رایانامه: hamayesh@lsi.ir ارسال گردد.

فراخوان سومین همایش ملی پیکره‌‌ای

سومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

دبیر علمی: دکتر آزاده میرزائی

دبیر اجرایی: زهرا ابراهیم بانکی

تاریخ‌های مهم:

ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی: 5 دی ماه1397

اعلام نتایج داوری: 5 بهمن ماه 1397

ارسال نسخه نهایی مقاله (اعمال نظرات داوران) : 15 بهمن ماه 1397

ارسال فایل های ضروری: 30 فروردین ماه 1398

زمان برگزاری همایش: اردیبهشت ماه 1398

معرفی همایش:

زبان­شناسی پیکره­ای، شاخه مطالعاتی است که پدیده­های زبانی را با بررسی حجم وسیعی از داده­های طبیعی زبان مورد مطالعه قرار می­دهد. در این حوزه، پژوهشگر براساس شواهد حاصل از بررسی داده­های طبیعی زبان قادر است به کشف روال­ها، الگوها و بسیاری از قواعد نظام­مند زبانی بپردازد و در عین حال، فرضیه­ها و نظریات زبان­شناختی را رد یا تأیید کند. بر همین اساس برخی، زبان­شناسی پیکره­ای را روش و ابزاری پژوهشی برای بررسی پدیده­ها و نظریات مطرح در زبان و برخی دیگر آن را منشأ صدور فرضیات و نظریات زبانی می­دانند. علاوه بر آن استفاده از پیکره در مدل­سازی زبان این موضوع را به حوزه­ای میان­رشته­ای با علوم رایانه بدل کرده است.

محورهای همایش:

زبان­شناسی و پیکره

مطالعات زبان­شناختی مبتنی بر پیکره

کاربرد پیکره در زبان­شناسی

پیکره و تنوعات زبانی

استفاده از پیکره در زبان­شناسی و حوزه­های مرتبط

فرهنگ­نویسی مبتنی بر پیکره

روش­های پیکره­ای در آموزش و یادگیری زبان

نقش پیکره در زبان­شناسی اجتماعی

اهمیت پیکره­های زبانی در ترجمه

پیکره و هستان­شناسی

انواع پیکره و داده­های حجیم زبانی

پیکره­های برچسب­خوردۀ زبانی (صرفی، نحوی، معنایی، گفتمانی، نوع اسم، ....)

پیکره­های خام زبانی

پیکرۀ خاص­منظوره

ابزارها و رویه­های استاندارد در ساخت و برچسب­زنی پیکره و سایر انواع داده­های زبانی

روش­های تولید، تووسعه و تبدیل پیکره­ها

ساخت ماشینی پیکره­ها

ابزارهای پیکره­سازی

یادگیری نظارتی براساس پیکره­ها

____________________________________________

· مقالات حتماً باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود. برای دریافت قالب مقالات به بخش بایگانی پرونده­های سایت انجمن مراجعه فرمایید

مقالات می بایست به نشانی رایانامه hamayesh@lsi.ir ارسال شوند.

 

فراخوان اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

دبیر علمی: دکتر بهمن زندی

دبیر اجرایی: دکتر فاطمه عظیمی­فرد

تاریخ­های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی: 20 مهر 1397

اعلام نتایج داوری: 20 آبان 1397

ارسال نسخه نهایی مقاله (اعمال نظرات داوران): 10 آذر 1397

ارسال پرده­نگار: 15 بهمن 1397

زمان برگزاری همایش: 17 بهمن 1397

معرفی همایش:

نام­شناسی در آغاز به­­عنوان دانشی درزمانی، تنها به ریشه­شناسی نام­ها می­پرداخت. اما امروزه این حوزه در قالب مطالعه­ای میان­رشته­ای، شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی است که با رویکردی همزمانی، نام‌شناسی را از دانشی کهن­گرا به دانشی برای بررسی جامعه معاصر تبدیل کرده است که با مطالعات اجتماعی زبان‌، هویت‌، شناخت،­ جامعه‌شناسی ادبیات و جفرافیا پیوند دارد.

محورهای ارائه مقاله

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی خرد ‌(آواشناسی، واج­شناسی، صرف، معناشناسی، تحلیل گفتمان)

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- شناختی

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌های باستانی

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- ادبی

• مطالعات نام‌شناختی­، رسانه‌ها، فناوری و شبکه‌های اجتماعی

• مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی جغرافیایی

برای دریافت قالب مقالات، لطافاً به بخش بایگانی پرونده‌های سایت (قالب آماده مقاله، ویژه همایش‌های ملی) مراجعه کنید.

خواهشمند است مقالات به رایانامه: hamayesh@lsi.ir ارسال گردد.