ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.

برنامه کارگاه های نخستین مدرسه زمستانی انجمن زبان شناسی ایران اعلام نتایج داوری مقالات نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی شرایط و نحوه ثبت نام در نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی برنامه سخنرانی های نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی گزارش برگزاری نخستین همایش ملی زبان شناسی فرهنگی گزارش برگزاری نخستین مدرسه زمستانی انجمن زبان شناسی ایران سال نو مبارک تمدید عضویت اعضای انجمن زبان شناسی ایران تمدید مهلت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای دهمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران برگزار می شود برنامه سخنرانی ها و کارگاه های دهمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران مراسم یادبود استاد دکتر کورش صفوی برگزار شد دهمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران برگزار شد شرایط و نحوه ثبت نام در چهارمین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای چهارمین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای برگزار شد همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی برگزار می شود شرایط و نحوه ثبت نام در همایش نشانه شناسی فرهنگی شرایط و نحوه ثبت نام در پنجمین همایش ملی صرف برنامه سخنرانی های پنجمین همایش ملی صرف هفتمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی برگزار می شود