ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:برگزاری دومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم

خلاصه:برگزاری دومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم

تاریخ :1395/12/30

برگزاری دومین دوره جایزه دکتر محمد مقدم

مراسم دومين دوره جايزه دکتر محمد مقدم نهم آذر همزمان با سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این جایزه ویژه رساله‌هاي برتر دکتري زبان‌شناسي است. جايزه رساله برتر اين دوره به دکتر مهدي فتاحي از دانشگاه تهران با عنوان: واج‌شناسي فعل در کردي: تحليل در نظريه بهينگي، به راهنمايي دکتر محمود بيجن‌خان اهدا شد. همچنين رساله دکتر معصومه حاجي‌زاده با عنوان: دگرديسي زبان علمي فارسي: انتقال شفاف اطلاعات، به راهنمايي دکتر يحيي مدرسي با توجه به نوآوری، شايسته تقدير معرفي شد. در پايان با لوح و هدايايي از دکتر سيموني رئيس هيئت مديره کانون مترجمان رسمي و حامي مالي اين مراسم، تقدير به عمل آمد.