ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اعلام نتایج داوری مقالات سومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای
تاریخ انتشار: 1397/11/16

نتیجه داوری مقالات سومین هایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای اعلام شد. برای آگاهی از نتایج لطفاً به بخش بایگانی پرونده‌های سایت مراجعه فرمایید.