ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی (ایران کلباسی)

خلاصه:ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی (ایران کلباسی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

سمنانی یکی از گویش‌های اصیل ایرانی است که بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های ایرانی باستان را در خود حفظ کرده است. سه ویژگی مهّم این گویش، کنائی، جنس و حالت  است كه هر كدام از آنها را به طور مختصر در اينجا توضيح می‌دهيم.