ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:رويکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی (شهلا شريفی)

خلاصه:رويکرد حوزه‌ای به ذهن و زبان از منظر عصب‌شناسی و زبان‌شناسی (شهلا شريفی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

در اين مقاله رويکرد حوزه‌اي به زبان، هم‌آن‌گونه که در زبان‌شناسي نظري به آن نگريسته شده و هم به طريقي که در بررسيهاي عصب‌شناختي به آن توجه شده، مورد بررسي قرارگرفته است و با استفاده از داده‌هاي به‌دست آمده از بررسي بيماران مبتلا به آفازي و همچنين روشهاي تازه‌ای که در سالهاي  اخير براي مشخص کردن چگونگي عملکرد مغز به هنگام فعاليتهاي زباني متداول شده، به نقد اين رويکرد پرداخته شده است.