ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری-- فاطمه عظیمی فرد

خلاصه:بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری-- فاطمه عظیمی فرد

تاریخ :1395/12/30

بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری

               

فاطمه عظیمی فرد

دکترای زبان­شناسی همگانی

 

چکيده

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان مجرای انتقال پیام به مخاطب، به يکي از مؤلفه‌هاي قدرت تبديل شده‌اند. ازاین‌میان، رسانۀ تلویزیون کارکردهای گوناگونی دارد و ازنظر نشانه‌شناسی، متنی اجتماعی درنظر گرفته می‌شود، که مخاطبان بسیاری دارد. وجوه اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، هنری و تبلیغاتی ازجمله کارکردهای تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای است که یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی بین دولت‌مردان و مخاطبان خوانده می‌شود. از زمانِ آغاز‌به‌کارِ تلویزیون، اخبار همواره جزو برنامه‌های پرمخاطبِ این رسانه بوده است. در این مقاله تلاش شده است نحوۀ خبررسانی در دو شبکۀ تلویزیونیِ بین‌المللی ‌(شبکۀ خبر جمهوري اسلامي ايران و شبکۀ فرانسه‌زبانِ فرانس24) با بررسيِ برخی نشانه‌هاي زبانی از‌جمله نشانه‌هایی که قطعیت را در جمله نشان می‌دهند (مانند وجه قوی، کاربرد صفت و قید مطلق و عالي و جملۀ کوتاه)، در برابر عواملی که عدم قطعیت را نشان می‌دهند (مانند وجه ضعیف، کاربرد صفت و قیدِ درجه‌بندی و جملۀ بلند) در کنار میزان کاربرد واژه‌های ارزشی و عوامل انسجامی بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها: خبر تلویزیونی، رسانه، نشانه‌های زبانی.