ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:نقد بررسی

خلاصه:نقد بررسی

تاریخ :1395/12/30

نقد و بررسی

مقدمه‌ای بر تحقیقاتِ کمّی در زبان‌شناسی

ليلا شريفي

زبان‌شناسی اجتماعی: بررسی انتخاب‌های سخن‌گویانِ زبان

شراره مظفری

گفتگو

گفتگو با مایکل هلیدی، بنیان‌گذار دستور نقش‌گرای نظام‌مند

محمدرضا رضوي