ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان: یادبود دکتر بهنام خان‌خلیلی (مصطفی عاصی)

خلاصه: یادبود دکتر بهنام خان‌خلیلی (مصطفی عاصی)

تاریخ :1395/12/30

در اسفندماه گذشته یکی دیگر از چهره‌های درخشان جامعة زبان‌شناسی ایران به خاموشی گرایید. شادروان دکتر بهنام خان‌خلیلی زبان‌شناسی تیزبین و نکته‌سنج، زبان‌دانی آگاه و مسلط به چندین زبان و مترجمی توانا بود. ظرافت طبع و هوش سرشار وی در آثار ترجمه­ای و فعالیت­های واژه‌گزینی­اش آشکارا دیده می­شود. روحی لطیف، ذهنی خلاق و استعداد شگفت انگیزی در توصیف طنزآمیز پدیده‌ها و وقایع داشت. روحیه‌ قوی و مثبتش به وی توان مبارزه طولانی با بیماری جانکاه را می‌داد. و همین روحیة مثبت در رابطة گرم و صمیمانة وی با همکاران و دوستانش نیز متجلی بود به گونه‌ای‌که هریک از آنان خاطره‌هایی بس شیرین و انسانی از وی باخود دارند.

یادش گرامی و روانش شاد.