ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۴۲ مورد.

تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی- اعظم استاجی نقد و بررسی فرهنگ همایندهای پویا(امگلیسی-فارسی)- ساغر شریفی نقد و بررسی اطلس گویش شناختی قصران داخل- فریار اخلاقی شناسنامه مجله تنوع واج‌گونه‌ی /r/ در زبان فارسی: مطالعه آزمایشگاهی- وحید صادقی طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحات ساخت‌واژه در زبان فارسی- علیرضاقلی فامیان و فاطمه معصومی جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن- بهمن زندی، بلقیس روشن و سارا نصیری الموتی نقد ترجمه ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی- گلرخ سعیدنیا بسامد پایه صوت در دوزبانه‌های مازندرانی‌ـ‌فارسی- آتوسا رستم‌بیک تفرشی و احمد رمضانی بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‌بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی- راحله گندمکار نقش ابزراهای زبانی در نام‌گذاری فروشگاه‌ها و مراکز تجاری شهر اصفهان- محمدامین صراحی و عباس لطفی فروشانی نقد و بررسی کتاب در جستجوی نشانه‌ها، نشانه‌شناسی، ادبیات، واسازی - سیدعلیرضا فلسفی نقد و بررسی کتاب مبانی زبان‌شناسی ایرانی: زبان‌های دوره میانه و نو- لیلا عسگری شناسنامه مجله ضمیر دوم‌شخص در داستان‌های فارسی-- حسین صافی شواهد واجی برای گروه واژه‏بست در سلسله‏مراتب نواییِ -- محمود بی جن خان و وحیده ابوالحسنی زاده دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی-- مرضیه‌سادات رضوی نجف‌آبادی و ماندانا نوربخش راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند-- عباسعلی آهنگر و بتول اشرفی واژگاني‌شدگي در فعل‌هاي حركتي فارسي: الگويي تازه-- ندا ازکیا و فرهاد ساسانی بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری-- فاطمه عظیمی فرد