ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۳۰ مورد.

نيروي شعر (فرشته مؤمني) ساخت ناگذرا در فارسی (محمد راسخ مهند) برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر(دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا , منصور شعبانی) رويكردهاي غالب در تحليل‌ گفتمان انتقادي(دکترفردوس آقاگل‌زاده , مریم‌سادات غیاثیان) تحليل معنايي واژگان مرکب مفعولي در زبان فارسي( دکترسيدعلي ميرعمادي و ستاره مجيدي) بررسي نظام متني نمايش راديويي( دكتر فرزان سجودي و مژگان مخاطبي اردكاني ) كاوش در واژه‌هاي روان‌شناختي (هيجان، شناخت، آسيب‌شناسي، درمان و شخصيت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)هاي زبان فارسي( دكتر حسين كاويانی ، دكتر اشرف‌سادات موسوي و دكتر ارسلان گلفام ) فراگيري نحو زبان فارسي (يك تحقيق موردي: 36 تا 50 ماهگي) ( دكترسيدمحمد ضياءحسيني و ماندانا نوربخش) زبان هاي محلي ايران و دورنماي آينده( حسن بشیرنژاد) بررسي انواع لغزش هاي زباني در گفتار فارسي زبانان بزرگسال ( محمدهادی فلاحی) نحوة تركيب افعال مركب فارسی با دو پاية واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينه‌گرا ( دكتر سيد علي ميرعمادي و هنگامه واعظي ) صرف و واژگان: واژه‌سازي و زايايي ( سيدبهنام علوي‌مقدم) شناسنامه مجله بررسي ساخت اطلاعي جمله در داستان بوف‌کور ( فردوس آقاگل‌زاده و سيدحسين رضويان) ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی( محمدرضا پهلوان‌نژاد) ميراث صوت‌شناسي ابن‌سينا و مقايسة آن با مفاهيم و حوزه‌‌هاي مشابه در زبان‌شناسي ساختاري ( سپیده چیت‌ساز) آهنگ ساخت ندایی در فارسی (نیما سادات تهرانی) تأثير دمش بر تقابل واكداري- بي‌واكي انسدادي‌هاي فارسي ( وحید صادقی) كاركرد‍ِ زبان در شعر ايرج ميرزا (سهیلا صارمی) ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديدگاه رده‌شناسی (ايران کلباسي و رویا قنادی)