ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش {begin, number} تا {end, number} مورد از کل {totalCount, number} مورد.

نيروي شعر (فرشته مؤمني) ساخت ناگذرا در فارسی (محمد راسخ مهند) برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر(دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا , منصور شعبانی) رويكردهاي غالب در تحليل‌ گفتمان انتقادي(دکترفردوس آقاگل‌زاده , مریم‌سادات غیاثیان) تحليل معنايي واژگان مرکب مفعولي در زبان فارسي( دکترسيدعلي ميرعمادي و ستاره مجيدي) بررسي نظام متني نمايش راديويي( دكتر فرزان سجودي و مژگان مخاطبي اردكاني ) كاوش در واژه‌هاي روان‌شناختي (هيجان، شناخت، آسيب‌شناسي، درمان و شخصيت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)هاي زبان فارسي( دكتر حسين كاويانی ، دكتر اشرف‌سادات موسوي و دكتر ارسلان گلفام ) فراگيري نحو زبان فارسي (يك تحقيق موردي: 36 تا 50 ماهگي) ( دكترسيدمحمد ضياءحسيني و ماندانا نوربخش) زبان هاي محلي ايران و دورنماي آينده( حسن بشیرنژاد) بررسي انواع لغزش هاي زباني در گفتار فارسي زبانان بزرگسال ( محمدهادی فلاحی) نحوة تركيب افعال مركب فارسی با دو پاية واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينه‌گرا ( دكتر سيد علي ميرعمادي و هنگامه واعظي ) صرف و واژگان: واژه‌سازي و زايايي ( سيدبهنام علوي‌مقدم) شناسنامه مجله بررسي ساخت اطلاعي جمله در داستان بوف‌کور ( فردوس آقاگل‌زاده و سيدحسين رضويان) ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی( محمدرضا پهلوان‌نژاد) ميراث صوت‌شناسي ابن‌سينا و مقايسة آن با مفاهيم و حوزه‌‌هاي مشابه در زبان‌شناسي ساختاري ( سپیده چیت‌ساز) آهنگ ساخت ندایی در فارسی (نیما سادات تهرانی) تأثير دمش بر تقابل واكداري- بي‌واكي انسدادي‌هاي فارسي ( وحید صادقی) كاركرد‍ِ زبان در شعر ايرج ميرزا (سهیلا صارمی) ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديدگاه رده‌شناسی (ايران کلباسي و رویا قنادی)