ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش {begin, number} تا {end, number} مورد از کل {totalCount, number} مورد.

بررسي ساخت‌هاي طرح‌واره‌اي در غزليات حافظ به منظور معرفي طرح‌واره‌هاي جديد (رويکردي شناختي) (ارسلان گلفام و مريم اعلايي) علت‌شناسي اختلال لكنت زبان رشدي با تأكيد بر مسائل زباني (نادر جهانگیری و حوا جعفري) توصیف نظام بسامدی واج ها در دو گونه نوشتاری و گفتاری زبان فارسی (مهرزاد منصوری) زبان در کلام خدا (قرآن مجید) (محمدرضا ابراهيم‌نژاد) نقد و معرفی کتاب: تاریخ زبان‌شناسی، (بخشی از کتاب زبا‌‌ن‌شناسی در غرب) پیتر ا .ام. سورن ، ترجمة دکتر علی‌محمد حق‌شناس، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت1387،373صفحه معرفی و نقد کتاب:زبان فارسي معيار، ناصرقلي سارلي، تهران، انتشارات هرمس، ١٣٨٧، دوازده+ ٣٦٦ صفحه. (فريبا قطره) زبان‌شناسی در رایاسپهر: رایازبان‌شناسی (مصطفی عاصی) شناسنامه مجله از واژه‌گزینی تا ترادف (والی رضایی) نقش كانوني سازة گسسته در جملات گسسته (عليرضا خرمايي و افسانه شهباز) بررسي فرايند توليد و درك حشوهاي گفتماني (پروانه خسروي‌زاده) حروف اضافۀ دوگانه، توأمان و ترکیبات اضافی، در زبان‌های پهلوی‌ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی (آژيده مقدم) توصيف ويژگي‌هاي نحوي و واژگاني متون حقوق مدني فارسي (بلقیس روشن و سپيده بهبودي) اختصارسازی در زبان فارسي (كيوان زاهدي و ليلا شريفي) به‌کارگيریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگليسی؛مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتماني در مقاله¬های فارسی (رضا عبدی) تأثير جنسيت بر شيوة بيان تقاضا در زبان فارسي (هما يعقوبي) نقدي بر تحليل پوسته‌اي گروه فعلي در زبان فارسي (مزدك انوشه) یادبود دکتر علی محمد حق شناس (مصطفی عاصی) یادبود دکتر صغراسادات دربندی (مهشید میرفخرایی) شناسنامه مجله