ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش {begin, number} تا {end, number} مورد از کل {totalCount, number} مورد.

نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست محیطی (شادی شاه ناصری) رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی (غلامحسین کریمی دوستان و آرمان ذاکر) بررسي مقايسه اي میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرايس در يک نمايشنامۀ فارسي و يک نمايشنامۀ انگليسي (شهلا شريفي و ساناز عليپور) بررسيِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسيِ شناختي و مقايسۀ آن با رويكردِ سنتي (ارسلان گلفام، مصطفی عاصی، فردوس آقاگل زاده و فاطمه يوسفی راد ) بررسي متغیرهای اجتماعي- زبانیِ فارسي در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها (عباسعلی آهنگر و محبوبه شاهسوار) بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا (سید علی میر عمادی و مهناز کربلائی صادق) نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه (آرزو مولوی وردنجانی) تمثیلی مانوي در نكوهشِ مويه و زاري به سوگِ درگذشتگان (امید بهبهانی) نقد و بررسی کتاب زبانِ فارسی و رایانه (صدیقه مرادی) بررسی و نقد کتاب زبان و جهانی شدن (گلرخ سعیدنیا) یادبود دکتر بهنام خان‌خلیلی (مصطفی عاصی) یاد بود دکتر عباس سلمی (محمد تقی راشد محصل) شناسنامه مجله ساخت وزنی در شعر عروضی(امید طبیب زاده) تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی انسایشی‌های/ج/ و /چ/: فرضیه جوازدهی سرنخی(زهرا محمودزاده و محمود بی جن‌خان) بررسی آکوستیکی ارتقای واکه /a/ به واکه [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر(هنگامه صالحی کوپایی) بررسی الگوهای هماهنگی واکه ای و هم تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی(گلناز مدرسی قوامی) به کارگیری اطلاعات زبانی در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی(محمدبحرانی و حسین صامتی) تحلیلی بر فرایند مضاعف سازی کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان سازی ساختواژی(علیرضا خانجان و بتول علی نژاد) مکث در زبان فارسی(فرنوش طاهرلو)