ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۲۴ مورد.

نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست محیطی (شادی شاه ناصری) رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی (غلامحسین کریمی دوستان و آرمان ذاکر) بررسي مقايسه اي میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرايس در يک نمايشنامۀ فارسي و يک نمايشنامۀ انگليسي (شهلا شريفي و ساناز عليپور) بررسيِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسيِ شناختي و مقايسۀ آن با رويكردِ سنتي (ارسلان گلفام، مصطفی عاصی، فردوس آقاگل زاده و فاطمه يوسفی راد ) بررسي متغیرهای اجتماعي- زبانیِ فارسي در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها (عباسعلی آهنگر و محبوبه شاهسوار) بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا (سید علی میر عمادی و مهناز کربلائی صادق) نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه (آرزو مولوی وردنجانی) تمثیلی مانوي در نكوهشِ مويه و زاري به سوگِ درگذشتگان (امید بهبهانی) نقد و بررسی کتاب زبانِ فارسی و رایانه (صدیقه مرادی) بررسی و نقد کتاب زبان و جهانی شدن (گلرخ سعیدنیا) یادبود دکتر بهنام خان‌خلیلی (مصطفی عاصی) یاد بود دکتر عباس سلمی (محمد تقی راشد محصل) شناسنامه مجله ساخت وزنی در شعر عروضی(امید طبیب زاده) تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی انسایشی‌های/ج/ و /چ/: فرضیه جوازدهی سرنخی(زهرا محمودزاده و محمود بی جن‌خان) بررسی آکوستیکی ارتقای واکه /a/ به واکه [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر(هنگامه صالحی کوپایی) بررسی الگوهای هماهنگی واکه ای و هم تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی(گلناز مدرسی قوامی) به کارگیری اطلاعات زبانی در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی(محمدبحرانی و حسین صامتی) تحلیلی بر فرایند مضاعف سازی کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان سازی ساختواژی(علیرضا خانجان و بتول علی نژاد) مکث در زبان فارسی(فرنوش طاهرلو)